Statuten & Huishoudelijk Reglement

De statuten van de vereniging Pro3, opgericht 24 november 2009.

Het Huishoudelijk Reglement, versie 2, vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2015.