Font Size

SCREEN

Cpanel

Contactgegevens, ANBI-gegevens, privacyverklaring

Pro3 is op 24 november 2009 opgericht als een samenwerkingspartij van de Partij van de Arbeid en GroenLinks en leden van D66 in de gemeente Loon op Zand.  Het aantal leden dat géén verbintenis heeft met een van de landelijke partijen is inmiddels groter dan het aantal leden die dat wel hebben, daarom wordt de partij beschouwd als lokale progressieve partij.

Klik voor de statuten van de vereniging Pro3. Het Huishoudelijk Reglement - versie 2 is goedgekeurd door de ledenvergadering op 16 november 2015 en is hier te downloaden. 

Pro3 deed voor het eerst mee bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 en behaalde 2007 stemmen, goed voor 4 zetels in de Gemeenteraad. Sinds de verkiezingen in 2014 zit Pro3 met 3 raadsleden in de gemeenteraad.

Na de oprichtingsfase van Pro3, waarin de gezamenlijke bestuurders van PvdA- en GroenLinks-afdelingen, aangevuld met D66-er Jan van Gorkum, het interimbestuur vormden, is op de ledenvergadering van 15 juni 2010 een nieuw bestuur gekozen. 

Het bestuur bestaat sinds 27 maart 2018 uit de volgende personen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voorzitter, T 0416-362175

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris en penningmeerster a.i., T 0416-3627777

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., contactpersoon, T 0416-275430

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bestuurslid, T 0416-362460

Er is een vacature voor een bestuurslid.

Contactadres Pro3: Guus Foks, Bernardushof 17, 5171 CM Kaatsheuvel. E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T 0416-275430

Wilt u lid worden van Pro3? Download het inschrijfformulier en stuur het op naar het secretariaat. Het lidmaatschap staat open voor de inwoners van de gemeente Loon op Zand en kost € 20,= per jaar.

ANBI en giftenreglement
Met ingang van 1 januari 2011 is Pro3 is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat giften aan de partij fiscaal aftrekbaar (kunnen) zijn. Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor ANBI's. Een aantal gegevens moeten openbaar gemaakt worden op de website van de instelling. Naast de naam van de instelling, contactgegevens en de bestuurssamenstelling, is dat o.m. het fiscaal nummer (8215.52.090). Onderstaand de overige vereisten:

Beleidsplan en begroting 2021.

Beloningsbeleid: niet van toepassing. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De raadsleden van Pro3 krijgen voor hun raadslidmaatschap een vergoeding van de Gemeente Loon op Zand.

Doelstelling: 
De vereniging heeft ten doel:(Artikel 3 van de Statuten) 
1. Om in de raad van de gemeente waarin zij is gevestigd gestalte te geven aan een progressieve sociale en groene politiek, waarin gelijke kansen en toenemende solidariteit centraal staan; 
2. Een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van een democratische en duurzame samenleving; 
3. De betrokkenheid van de inwoners te bevorderen bij de vormgeving en inrichting van het leefmilieu.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2020 Fractie
Jaarverslag 2020 bestuur

Financiële verantwoording:
Financieel verslag 2020 en balans per 31 december 2020

Giftenreglement
Met ingang van 1 mei 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen in werking getreden. Een effect van de wet is dat politieke partijen verplicht zijn om een giftenreglement vast te stellen. Het giftenreglement van Pro3 is hier na te lezen.

Privacyverklaring
Met ingang van 19 juni 2018 hanteert Pro3 een privacyverklaring die hier te downloaden is. 

Om bovenstaande bestanden te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader is hier gratis te downloaden.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.