Font Size

SCREEN

Cpanel

Wonen voor Ouderen in de Moer

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven

over een Leerzame les in burgerinitiatieven

Zelden komt het voor dat in de Tweede Kamer een innovatief voorstel wordt geboren. Innovatie komt veelal vanuit de samenleving en wordt pas veel later in de Tweede Kamer middels een (compromis)voorstel tot wet verheven.

Op gemeentelijk nivo is dat niet anders. Als burgers een goed idee hebben en het aandurven om het plan te gaan realiseren, stuiten zij niet zelden op regelgeving van de overheid waarin hun initiatief blijkbaar niet past. In dat geval wordt het stug doordouwen om te bereiken, dat niet het goede idee, maar de verkeerde regels worden aangepast.

Daardoor kunnen burgers het gevoel krijgen dat een goed initiatief, niet tot stand komt dankzij de gemeente, maar ondanks de gemeente.

Na een lange tijd van plannen maken, onderhandelen en zes jaar stug doorzetten is een burgerinitiatief eindelijk zover dat jongeren in De Hooivork hun 17 woningen hebben betrokken. Nu de jongeren huisvesting gerealiseerd is staat er weer een nieuw burgerinitiatief op stapel. Deze keer een om geschikte woonruimte voor ouderen te realiseren. Immers ook in De Moer wonen ouderen in een huis dat, nu de kinderen de deur uit zijn, voor hen veel te groot is geworden. Zij willen graag kleiner en comfortabeler wonen, maar denken er niet aan De Moer te moeten verlaten.

Een drietal inwoners hebben het initiatief genomen en een woonconcept ontwikkeld dat goed in- en bij De Moer past:

  • Betaalbare woningen voorzien van alle comfort en snufjes om er heel oud in te kunnen worden;
  • Met mogelijkheden voor gezamenlijke zorginkoop en huishoudelijke hulp;
  • Energiezuinige woningen met eigen zonenergie;
  • Vooraf goed geregelde hulpdienst voor klusje in- en rond het huis;
  • Gezamenlijk afspraken voor bezorging aan huis van de wekelijkse/dagelijkse boodschappen.

Op dit moment zijn de initiatiefnemers de mogelijkheden aan het onderzoeken om een aantal appartementjes met zorg te realiseren volgens een bouwplan dat goed past in het landelijke gebied van De Moer. Gedacht wordt om deze woningen eveneens te realiseren in De Hooivork. Er zijn al gesprekken gevoerd met de gemeente, woningbouwcorporatie Casade en andere instanties. Die hebben al aangegeven dit plan te zien als een haalbaar initiatief. Ook wordt nu al een inventarisatie gemaakt hoe groot de belangstelling voor dit plan is van gegadigden in- en van buiten De Moer.

Twee voorbeelden van burgerparticipatie en burgerinitiatief: 

  • Het in 2007 gestarte Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project. In de Moerse samenleving begonnen en later door de gemeenteraad opgenomen als beleidsdoel in de nota “Woonvisie Plus”. 
  • Van het nu aangevangen project woningen met zorg voor ouderen moet nog worden afgewacht of het inderdaad gerealiseerd gaat worden. Maar het mag toch gezien worden als een goed voorbeeld van hoe burgerinitiatief tot stand kan komen.

Reacties   

0 #1 René Valk 31-12-2013 08:51
:-) Goed initiatief en daarbij aansluitend weer een buurtbus in De Moer en/of een super regio Taxi dat mensen naar Loon op Zand (2á 3 vaste plaatsen) Kaatsheuvel (4 vaste plaatsen) Waalwijk Busstation Tilburg N.S + 5 vaste plaatsen (o.a. ziekenhuizen WC Noord Schouwburg e.d.)vervoerd ! Want ook zelfstandigheid is zowel voor ouderen als gehandicapten een groot goed !

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.