Font Size

SCREEN

Cpanel

Uitbreiding van de Efteling: Een gouden kans of een monsterverbond?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Marcel Kramer, fractieondersteuner bij Pro3.


De Efteling breidt zich in hoog tempo uit. Het attractiepark wil in 2020 ruim 5 miljoen bezoekers per jaar verwelkomen. Volgens de Efteling zijn daarvoor twee dingen nodig: vergroting van het attractiepark en meer bedden voor meerdaagsverblijf. De plannen van de Efteling om die groei te verwezenlijken zouden er onder andere voor zorgen dat de Horst als verbindingsweg verdwijnt. Veel inwoners maken zich daarom zorgen. Gaat de groei van de Efteling niet ten koste van de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de dorpen en buitengebieden? Anderen zien juist de voordelen: meer werk, een groeiende toeristensector, nieuwe kansen en meer inkomsten voor de gemeente.

Ikzelf ben geen tegenstander van verdere groei van de Efteling. Ik vind de Efteling een zegen voor onze gemeente en een bron van werk en stabiliteit. Die groei moet echter niet zo maar klakkeloos plaatsvinden. In mijn ogen moet er rekening gehouden worden met drie factoren als we het hebben over uitbreiding van de Efteling:

  1. Uitbreiding van de Efteling creëert meer werkgelegenheid, inkomsten en kansen voor onze gemeente.
  2. Uitbreiding van de Efteling mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze dorpskernen.
  3. Inwoners moeten vanaf het begin blijvend betrokken worden bij de plannen van de Efteling en de gemeente.


Uitbreiding van de Efteling creëert meer werk en inkomsten
De Efteling is een grote werkgever in de regio. Honderden mensen uit onze gemeente (waaronder veel jongeren) werken in de Efteling. Lokale ondernemers leveren producten en diensten aan het attractiepark. De gemeente krijgt via de toeristenbelasting inkomsten uit de Efteling binnen. Verdere uitbreiding van de Efteling is voor al deze groepen goed. Uitbreiding creëert meer werkgelegenheid, meer vraag naar producten en diensten en meer inkomsten voor de gemeente. Het opent ook mogelijkheden om de lokale toeristensector verder te ontwikkelen. Groei van de Efteling zorgt ervoor dat we als gemeente meer geld binnenkrijgen. Dat geld kunnen we – vind ik – weer gebruiken om de lokale economie te versterken en werkloosheid te bestrijden.

Uitbreiding mag niet ten koste gaan van de leefomgeving
Ondanks de vele voordelen die uitbreiding van de Efteling heeft, moet die uitbreiding niet ten koste gaan van de leefomgeving in onze gemeente. Onze dorpen moeten goed bereikbaar blijven. Dit betekent voor mij dat er altijd een breed fietspad moet blijven bestaan tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel, langs de N261. Dit fietspad zou bijvoorbeeld door de Efteling betaald kunnen worden als teken van goede wil naar de bevolking. Er moet ook goed gekeken worden naar de Horst. Wat zijn de gevolgen van het eventuele verdwijnen van die weg? Ikzelf zou er niet zo veel problemen mee hebben als de Horst verdwijnt – we hebben tenslotte de gloednieuwe N261 –, maar ik vind wel dat er goed gekeken moet worden naar eventuele alternatieven. Is het bijvoorbeeld mogelijk om ondanks de uitbreiding van de Efteling toch een autoweg te laten bestaan parallel aan de N261, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand? En zo ja, wat zijn hiervan de kosten? Ik vind dat dit soort vragen eerst goed beantwoord moet worden voordat we definitief gaan besluiten over uitbreiding.

Inwoners moeten betrokken worden bij de plannen van de Efteling
Een belangrijk punt in de groeiplannen van de Efteling is het betrekken van inwoners bij die plannen. Dit betrekken moet verder gaan dan een informatieavond. Inwoners hebben een duidelijke mening over de plannen van de Efteling, en die mening moet tijdens het hele proces gehoord worden. Inwoners – en zeker omwonenden van de Efteling – moeten gedurende het hele proces goed geïnformeerd worden, betrokken worden bij de plannen en de kans krijgen om hun eigen input te geven. Die input moet ook zichtbaar worden meegenomen in de uiteindelijke plannen. Communicatie en samenwerking zijn ook hier weer de toverwoorden voor succes.

Uitbreiden: ja of nee?
Als ik naar deze drie punten kijk, zou ik zeggen dat de Efteling gerust verder uit mag gaan breiden, maar wel onder voorwaarden. De Efteling en de gemeente zijn goede buren en kunnen veel voor elkaar betekenen. Het zijn van goede buren betekent echter ook dat je heldere afspraken maakt en kaders stelt. Voor mij zijn die kaders helder:

  • Er moet een verlichte en veilige fietsverbinding blijven tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand (bijvoorbeeld voor schoolgaande jeugd, toeristen en ouderen).
  • Er moet serieus gekeken worden naar de mogelijkheden om een bepaalde vorm van autoweg tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand open te houden, parallel aan de N261.
  • Er moet onderzocht worden of de Efteling mee wil/moet betalen aan dit fietspad en aan de mogelijke autoweg.
  • Inwoners moeten betrokken worden bij de plannen en ook echt de kans krijgen om mee te denken en mee te praten.
  • De communicatie naar de bevolking moet tijdig en compleet zijn.

 

 

 

Reacties   

0 #3 Peter Gloudemans 10-01-2016 11:43
Ook ik onderken het grote economische belang van de Efteling voor onze gemeente maar dat mag er nooit toe leiden dat de Efteling als een moloch altijd alles maar voor elkaar kan krijgen. Er zijn veel meer belangen dan alleen dat van de Efteling of het economische belang voor onze gemeente of voor onze regio. Alle belangen dienen eerlijk en terdege gewogen te worden. Bovendien dienen mensen (belanghebbende n) inspraak te hebben en op een goede manier en tijdig geïnformeerd te worden, niet pas als er al een besluit (voor)genomen is.
+3 #2 René Valk 26-11-2015 19:13
Er is in het verleden duidelijk afgesproken dat uitbreiding van de Efteling ten WESTEN van het recreatiepark zou plaatsvinden! Daarnaast is opschaling van de Eftelingsestraa t reeds 3x door de Raad van State afgewezen! De Horst is geen autoweg!! Er mag ook verkeer op dat op de N261 verboden is! Ook is de Horst een prima weg voor calamiteiten. Deze moet dus open blijven. Het zou wel verstandig zijn om de huidige horst zodanig te reconstrueren dat aan de westzijde een ruim bemeten 2 zijdig fietspad met verlichting wordt gecreërd en oostelijk daarvan een 6 mtr brede secundaire weg. De Europalaan moet met rijstrooksignal ering worden aangestuurd zodat al naar gelang behoefte 3 stroken naar Efteling en 1 strook naar N261 word gestuurd. In byzondere gevallen kan zelfs 1 strook gereserveerd worden voor bussen (touringcars en lijndiensten)! De Efteling zelf zal moeten zorgen dat het verkeer snel hun parkeerplaatsen op kan.
0 #1 Robbie de brouwer 26-11-2015 18:01
Ik ben niet tegen uitbreiding maar wel tegen het sluiten van de horst voor auto, de verbindingsweg tussen loon op zand en kaatsheuvel. de weg word nog door veel inwoners gebruikt, met name bij files, oudere mensen die niet op de snelweg durven, tractoren.
En er word niet eerlijk verteld wat er nog meer gebeurt, ook pad of weg bij Villa Pardoes is afgesloten, hoge steenweg is afgesloten, ik kan het mis hebben maar ik denk dat dat ook Efteling gerelateerd is b.v een afslag met brug. het moet ophouden. we hebben al veel meegewerkt en gedoogt.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.