Font Size

SCREEN

Cpanel

Bomen over de eik: Wat vinden bewoners?

Pro3 heeft met een korte vragenlijst de meningen gepeild van de bewoners die zicht hebben op de boom. Met deze peiling wil Pro3 nagaan wat de bewoners zelf vinden van de voorstellen zoals deze nu bij de raad liggen. Drie van 5 mogelijke scenario’s  zijn voorgelegd aan de bewoners:

•  Scenario 1: Laten staan 

•  Scenario 3: Verplaatsen.

•  Scenario 5: Kappen.

Na update van 18sep;23.55u:
In totaal zijn 43 vragenlijsten verspreid: 34 op de Ambrosiusstraat, 2 op de Rentmeesterstraat, 6 op de Bijenkorf en 1 op Moleneind. Van deze 43 zijn er 11 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd en zijn 4 afzonderlijke mails over deze vragenlijst binnengekomen, waarvan 3 mail kiezen voor een van de drie opties.

De vragenlijst was vergezeld van een duidelijke infographic (zie hieronder) waarin de keuzes en de daarmee verbonden kosten zijn weergegeven.

Kappen, verplaatsen of laten staan? 

9 bewoners willen de boom laten staan, 3 bewoners kiezen voor kappen en 2 bewoners kiezen (per mail) voor verplaatsen.

 

Welke stappen wil men ondernemen indien het raadsbesluit afwijkt van uw mening?

a. Voor kennisgeving aannemen....3 bewoners

b. Mijn mening schriftelijk/mondeling ventileren....4 bewoners

c. In overleg treden (inspraak)....4 bewoners

d. Bezwaarschrift indienen.... 9  bewoners

e. Procederen (gerechtelijke uitspraak)....3  bewoners

(Totaal is groter dan aantal bewoners die vragenlijst hebben ingevuld. Bij deze vraag zijn meer antwoordmogelijkheden aan te kruisen)

Korte conclusies n.a.v. de toegevoegde opmerkingen van de bewoners (zie hieronder):

  1. Uit de opmerkingen van de bewoners komt nadrukkelijk het beeld naar voren dat eerdere gedane voorstellen over de inrichting van de straat en het zicht op de toekomstige wijk niet kloppen met de huidige gang van zaken.
  2. Inwoners zijn ongerust over de ingetekende plannen van Molenwijck 3 en 4 en met name het kennelijk verdwijnen van de Wadi op de huidige plek.
  3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan van Molenwijck 3 en 4 moeten bewoners van de aangrenzende straten nadrukkelijk betrokken worden in een stadium dat hun inbreng er ook werkelijk nog toe doet. 

 

De infographic en de opmerkingen van de bewoners bij beantwoording van de vragenlijst:

{pdf}http://www.pro3.nu/images/pdf/Opmerkingenbewoners_2small.pdf{/pdf}

 

Reacties   

0 #2 Peter Flohr 29-09-2013 22:18
Als dit waar is Lauran, is dit een kwalijke zaak. Zo'n malloot zet daarmee dus de bijl in de democratie? Eigen rechtertje spelen is absurd! De gemeente zal hiervan aangifte moeten doen en uit moeten laten zoeken welke onverlaat hier achter zit.
0 #1 Lauran Toorians 29-09-2013 13:15
De hele discussie rond deze eik is de zoveelste schijnvertoning in de Loonse politiek. Die boom stond er al lang toen de bouwplannen opkwamen, en was toen ook al aangewezen als behoudenswaardi g. Daar had dus rekening mee gehouden kunnen en moeten worden. Gewoon (eigen) beleid handhaven, dat is duidelijk en daar heeft de burger - en de boom - wat aan. De kosten waarmee nu wordt geschermd, zijn vooral juridische kosten en de burger gaat dus betalen voor bestuurlijke onkunde. Erger is dat de boom nu in korte tijd al twee keer het slachtoffer werd van vandalen. In de nacht van vrijdag op zaterdag (27/28 sept.) is er letterlijk de bijl in gezet. Mannetje van de gemeente of van de ontwikkelaar, of gewoon de zoveelste malloot die weet hoe je in Loon op Zand problemen oplost? Hoezo behoudenswaardi g? Dan ook beschermen, zou ik zeggen.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.