Font Size

SCREEN

Cpanel

Spoeddebat over Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Pro3 heeft een spoeddebat (interpellatie) aangevraagd over de bestuurlijke en financiële situatie bij het peuterspeelzaalwerk, voorzover deze valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting Kindercentra Loon op Zand (SKC-Loz). Dit debat zal in de komende raadsvergadering (donderdag 28 februari) plaatsvinden. De aanvraag voor het spoeddebat is door alle fracties ondersteund.

Pro3 wil duidelijkheid over de bestuurlijke situatie bij de stichting. Bestaat er nog een volwaardig bestuur dat rechtsgeldige besluiten kan nemen en ook ter verantwoording geroepen kan worden. Ook de verwevenheid met Stichting Kindercentra Midden-Brabant (SKC-MB) zal onderwerp van het debat zijn.

De financiële situatie bij beide stichtingen is een punt van zorg. Het spoeddebat zal hier in hoofdlijnen meer duidelijkheid en zekerheid over moeten geven. De gemeente is de belangrijkste subsidiegever voor het peuterspeelzaalwerk (€ 271.000 in 2012). De verstrekte subsidie betekent dat de gemeente eerstverantwoordelijke is voor het geven van duidelijkheid over de besteding van deze subsidiegelden.

Overigens benadrukt Pro3 dat er geen enkele twijfel bestaat over de hoge kwaliteit en professionaliteit die door de stichting op het uitvoerend vlak wordt gegeven, zowel binnen de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk. Dat staat niet ter discussie. De kwaliteit van het werk is uitstekend en wordt ook bevestigd door de jaarlijkse rapporten van de GGD en de Inspectie. De geleverde kwaliteit moet juist voortgezet kunnen worden in een stevige bestuurlijke en financiële context.

Hieronder staan de vragen en de antwoorden zoals verwoord in de conceptnotulen over dit onderwerp van de raadsvergadering van 28 februari.

{pdf}/images/pdf/Uit de conceptnotulen van de raadsvergadering van 28 februari 2013.pdf{/pdf} 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.