Font Size

SCREEN

Cpanel

Gemeenteraad Loon op Zand

 

De gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand heeft 19 zetels, verdeeld over 5 politieke partijen. De gemeenteraad heeft een eigen website, waar sinds oktober 2015 de raadsvergaderingen live gevolgd kunnen worden. Videoregistraties van eerdere raadsvergaderingen (vanaf 22 oktober 2015) zijn daar ook te raadplegen.

Pro3 is in de periode 2018-2022 met 3 zetels in de raad vertegenwoordigd. Gemeentebelangen is met 6 zetels de grootste partij. CDA heeft 4 zetels en VVD en VoorLoon bezetten elk 3 zetels. 

De eerste coalitie wordt in de raadsperiode 2018 tot 2022 gevormd door Gemeentebelangen, VoorLoon en het CDA. Het coalitieakkoord is op 24 mei in de Gemeenteraad aangenomen.

De tweede coalitie is op 5 november 2019  gevormd door Gemeentebelangen, VoorLoon en de VVD. Het tweede coalitieakkoord is op 5 november 2019 in de Gemeenteraad aangenomen.

De vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief agenda's en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeenteraad van Loon op Zand.

WebsiteGemeenteraadLoZ knipsel

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.