Font Size

SCREEN

Cpanel

Stoppen met samenwerking en eerst terug naar de bevolking

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Jan van Gorkum

Onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur van Loon op Zand doormoddert met hun gemeentelijke samenwerking met de gemeente Waalwijk. De politieke partijen in Loon op Zand hebben tot vandaag de dag nog geen enkele visie ontwikkeld over de toekomst van hun eigen gemeente. Door tal van gemeentes in de regio worden discussies gevoerd al dan niet met de burgers samen over wat de kerntaken zijn van hun gemeente in toekomst. In Loon op Zand is deze tot nu toe binnenkamers verstomd. Een kerntakendiscussie waarbij de bevolking betrokken zou moeten zijn, - het gaat tenslotte om hen - , is voor deze bestuurders niet aan de orde. Miljoenen uitgeven aan een samenwerking waarvan op geen enkele manier helder is of deze wel de beste oplossing is voor het samenvoegen van taken van deze gemeentes.

 

Daarbij komt nog dat eraan voorbij wordt gegaan dat op provinciaal en landelijk niveau de gemeentelijke herindelingen voort blijven razen en het opschalen van de omvang van gemeentes toeneemt. Zowel bestuurlijk als organisatorisch is de gemeente Loon op Zand in de toekomst te klein om op een slagvaardige manier de gemeente te kunnen bestieren. Alleen al op personele bezetting kan voor de toekomst geen kwaliteit worden aangetrokken omdat ambtenaren op geen enkele manier hun carrièreplanning voort kunnen zetten in deze gemeente.

Wat de gemeente Loon op Zand wil met deze ingeslagen weg kan wel eens een doodlopende weg zijn, omdat niet vooraf op een zorgvuldige manier is omgegaan met welke alternatieve samenvoegingen van buurtgemeentes er allemaal zijn. Waarbij niet alleen een gedeeltelijke samenwerking is maar een volledige nieuwe gemeente ontstaat die zowel op bestuurlijk niveau als organisatorisch niveau klaar is om in de toekomst haar burgers dat te bieden waarbij ze zich verwant voelen.

Het idee van een vertrekkend wethouder is zo gek nog niet: een nieuwe gemeente die ontstaat door samenvoegen van meerdere gemeentes biedt op de langere termijn meer voordelen dan nadelen.

Jan van Gorkum, Moleneind 1, Loon op Zand.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.