Nieuwjaarsreceptie Gemeente: Kan het ook anders?

een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Peter Flohr

neiuwjaarsreceptie2008De nieuwjaarsreceptie zit erop, het jaar is voldoende ingeluid, dus het zal wel goed komen met 2012. Toch kunnen we ons afvragen of zo'n jaarlijks terugkerend ontmoetingsfeestje niet aangepast kan worden. Ik heb het gevoel dat ik steeds dezelfde kring mensen zie, terwijl iedereen in de gemeente is uitgenodigd. Het programma is voorspelbaar: binnenkomst, handje schudden van het College en van andere bekenden en onbekenden, een toespraak van de burgervader met tal van goede voornemens en vervolgens een toost op de toekomst. Best saai als dit jaar-in, jaar-uit afgedraaid wordt (met de beste bedoelingen, natuurlijk).

Het kan ook echt anders

....bijvoorbeeld door inwoners en organisaties de kans te geven hun wensen voor het nieuwe jaar in het openbaar uit te spreken. Komt mooi uit, want alle beleidsmakers, beslissers en lokale politci zijn er en deze zullen dit ongetwijfeld meenemen in hun agenda's.
Dus in plaats van (of "naast") een toespraak van de burgervader krijgen we een reeks van korte nieuwjaarswensen te horen vanuit de bevolking. Inspirerend en afwisselend. Uiteraard wordt het geheel nog verlevendigd met creatieve presentaties van onze verenigingen: goede voornemens kunnen meteen omgezet worden in een lidmaatschap bij deze of gene club.

Daarnaast kunnen we de nieuwjaarsreceptie ook benutten voor de jaarlijkse verkiezingen van sportman/sportvrouw/vereniging van het jaar, de vrijwilliger van het jaar, de mantelzorger van het jaar, etc. Op die manier kunnen we de daarvoor speciaal georganiseerde feestjes combineren met dit gemeentefeest. Scheelt niet alleen in de kosten maar maakt het ook aantrekkelijk voor inwoners om te komen. En voor hen is het toch bedoeld? We hebben een klein jaar om dit te veranderen. Laten we er volgend jaar een echt nieuwjaarsfeest van maken. Moet lukken!

Update:

In de commissievergadering Bestuur en Middelen op maandag 23 januari heeft de Burgemeester op dit voorstel van Pro3 positief gereageerd. Er zal dit jaar een uitwerking aan gegeven worden.