Font Size

SCREEN

Cpanel

De verantwoordelijkheid van inwoners zelf

een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Nanny Verheijen 

De heer Oprins – wiens ingezonden mening in De Duinkoerier van 14 december was te lezen - is op zijn wenken bediend. College en Gemeenteraad hebben – met betrekking tot de onverkwikkelijke geschiedenis van het bruisend dorpshart - afgelopen donderdag besloten het verleden los te laten. Dit na kennisgenomen te hebben van de weinig verhullende rapportage van de onafhankelijke commissie.  

Pijnlijk vind ik de opmerking van de heer Oprins dat de mensen in Kaatsheuvel een centrum willen dat gewoon sfeervol is, een centrum met kwaliteit, karakter en groen. Graag herinner ik dan even aan maart 2010, toen er Gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden en de inwoners van onze gemeente  hun stem konden laten horen over een Bruisend Dorpshart of een bescheidener variant zoals hierboven omschreven.

Voor dat laatste pleitte namelijk Pro3, evenals de partijen waaruit Pro3 is samengesteld, PvdA en GroenLinks, in de vorige raadsperiode als enige ook stemden tégen de plannen van het Bruisend Dorpshart. Zeker in Kaatsheuvel is echter vooral gestemd op partijen die warm voorstander waren van een duur en financieel risicovol Bruisend Dorpshart.  Men kan dus niet altijd en overal de schuld geven aan College en Raad. Het huidige College, waarvan Pro3 deel uitmaakt, is er na 2 jaar hard werken in geslaagd, de financiële wanorde rondom het project in kaart te brengen. Er zou nu doorgepakt kunnen worden met een dorpshart op kleinere schaal, ware het niet dat er nu grote financiële problemen zijn bij een van de projectontwikkelaars, WSG.  Dit heeft de afgelopen maanden de onderhandelingen over eventuele aanpassingen van het plan sterk vertraagd, wat natuurlijk ook bij de oppositie – in de vorige raadsperiode voorstanders van de Bruisend  Dorpshart-plannen – bekend is.  Desalniettemin werd afgelopen raadsvergadering de toezegging gedaan dat er binnen een paar maanden duidelijkheid is te verwachten.

Overigens kan ik de oproep van de heer Oprins van harte ondersteunen: maak gebruik van de creativiteit die onder de mensen leeft om zo samen de vraagstukken toekomstgericht aan te pakken.  Ik zou eraan toe willen voegen: laat ieder die de gemeenschap een warm hart toedraagt lid worden van een politieke partij om invloed uit te oefenen. Onze democratie is zo georganiseerd dat politieke partijen aan de basis van elk vertegenwoordigend orgaan staan, dáár worden programma’s samengesteld en kandidaten gekozen. Dus waarom zou je niet meedoen?

Nanny Verheijen, bestuurslid Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.