Font Size

SCREEN

Cpanel

Bruisend Dorpshart oorzaak van politieke verlamming

een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven

Sinds een jaar zijn er weinig activiteiten te bespeuren om te komen tot een Bruisend Dorphart in Kaatsheuvel. Reden hiervan is dat de kersverse wethouder van financiën, nu weer één jaar geleden, een aantal lijken uit de kast haalde, die daar door zijn voorganger waren achtergelaten. Er kwam een intern onderzoek naar de gemaakte fouten. Niet alle feiten konden worden onderzocht en er werd slechts gekeken naar wat de oorzaken waren van de gemaakte fouten. Wie daarbij betrokken waren bleef buiten beeld. Alleen een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de ontstane problemen met heldere conclusies kan de verziekte situatie binnen het gemeentebestuur doen klaren. (Een parlementaire enquête zou daarvoor een goed instrument zijn.) Anders zullen college en de verschillende raadsfracties, als elkaars gevangenen, om de hete brij heen blijven draaien. Het resultaat daarvan zien we nu al, een politieke verlamming die elke voortgang in de weg staat.

 

Zo horen we op gezette tijden uit het college berichten:
Dat zij voorstellen heeft neergelegd bij de projectontwikkelaars Heijmans en WSG voor aanpassingen van het Bruisend Dorpshart, die nodig zijn om in de toekomst kosten te besparen op het gebruik en beheer van gebouwen. Dat dit zo lang moet duren voordat duidelijk is in hoeverre de ontwikkelaars hier in mee kunnen gaan, heeft enerzijds zeker te maken met de onzekere situatie waar WSG zelf mee worstelt. Van Heijmans is bekend dat dit geen soepele onderhandelingspartner is. En dat wordt er niet beter op nu blijkt dat bij de infrastructurele werken die thans plaatsvinden al 100% vertraging is opgelopen. Onbekend is of het college nu door Heijmans wordt gegijzeld. Zeker is dat het college in een niet te benijden situatie is terecht gekomen.

Van oppositiepartijen zou je mogen verwachten dat die de ontstane situatie eens stevig zouden aanpakken. Daar is echter weinig van te merken.
Dat komt omdat de CDA-fractie wel heel voorzichtig moet manoeuvreren. Ze zijn zich er terdege van bewust dat, in de vorige raadsperiodes, onder de directe leiding en verantwoording van hun wethouder de problemen zijn ontstaan. Hun grootste zorg is en meeste aandacht van de fractie gaat dan ook uit naar het voorkomen om al te duidelijk de zwarte piet te krijgen toegeschoven.

De VVD-fractie zit nog steeds met de kater dat ze destijds, vanuit de persoonlijke relaties die er waren, teveel hebben vertrouwd op de adviezen van de externe financiële gemeentelijke adviseurs. Daardoor voelen zij zich, en niet ten onrechte, medeplichtig aan de nu ontstane situatie. Voorwaar geen ideaal uitgangspunt om er eens stevig in te hakken.

De collegepartijen zitten evenals het college dat zij steunen in een bijna hopeloze situatie.
Daar komt nog bij dat de fractie van GemeenteBelangen, nu de gemeenteraad een van hun wethouders heeft weggestuurd, veel aandacht nodig heeft om dit zonder gezichtsverlies tot een aanvaardbare oplossing te brengen. Daarnaast werd in de vorige raadsperiode uit de fractie van GemeenteBelangen, als paradepaardje, het nieuwe denken over de gemeentelijke financiële reserves gelanceerd. Achteraf blijkt dat de gemeente zich daarmee onterecht rijk heeft gerekend, met de destructieve gevolgen waar de gemeente nu mee opgezadeld is.

Wat betreft de fractie van Lijst Loon op Zand kan gezegd worden dat ze al jaar en dag een constante factor zijn in het college met een uitstekende vakwethouder. Van nature zijn ze echter hoofdzakelijk gericht op zaken betreffende het kerkdorp Loon op Zand en het is de vraag of je van hen mag verwachten het Bruisende Dorpshart in Kaatsheuvel te willen redden.

Van de Pro3-fractie zou je verwachten dat die, vanuit hun kritische opstelling in het verleden, nu harder aan de weg zou timmeren zonder last te hebben van de eerder genoemde politieke verlamming. Ze zit echter met het gegeven, dat bij het samenstellen van het huidige college toegezegd is, de besluiten uit de vorige raadsperiode betreffende het Bruisend Dorpshart ruimhartig uit te voeren. Er is nu wel een totaal andere situatie ontstaan dan toen die afspraken werden gemaakt. Bijna niets van de plannen van het Bruisend Dorphart van toen zijn nog zeker. En dan spreken we nog niet over de financiële tegenvallers die zich intussen ook bij andere projecten hebben aangediend.

De Pro3-fractie mag gerust na het zomerreces nog meer zelfverzekerd naar buiten komen. Zij is immers de enige fractie die, zonder een belast verleden, het voortouw kan en daarom ook moet nemen om het Bruisend Dorpshart vlot te trekken. Binnen het college is die taak vanzelfsprekend voor hun eigen wethouder weggelegd.

Pro3 neem afstand van de politieke verlamming waar college en andere fracties mee worstelen. Maak daarbij niet opnieuw de fout om voor je met informatie naar buiten komt, alles vooraf, al hebt dichtgetimmerd. In plaats daarvan, betrek (pro actief) de inwoners van Kaatsheuvel in een vroeg stadium bij de te nemen stappen.

De Moer, 9 augustus 2011,
Cees van de Ven

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.