Evaluatie Woonvisie: te veel koopwoningen, te weinig huurwoningen

woonvisie_plus

In mei 2009 is de Woonvisie-plus vastgesteld door de gemeenteraad. Afgelopen november heeft het College naar de stand van zaken gekeken en de actuele cijfers vergeleken met het vastgestelde beleid van anderhalf jaar geleden. In deze evaluatie wordt naar de termijn tot 2015 gekeken. De cijfers geven aanleiding tot de volgende conclusies:

1. Koophuizen versus huurhuizen
Volgens het vastgestelde beleid zouden er op elke 65 koopwoningen 35 huurwoningen moeten zijn: een verhouding van 65:35. In werkelijkheid is de verhouding nu 75:25. Dat betekent dat er teveel koopwoningen zijn en te weinig huurwoningen.

2. Sociale woningenbouw versus vrije sector
De verhouding sociale woningbouw - vrije sector moet 35:65 zijn. In werkelijkheid is deze nu 31:69. Met name de grondgebonden sociale woningbouw blijft duidelijk achter. De totale verhouding lijkt redelijk, maar enige bijsturing zou goed zijn in het huursegment.

 3. Eengezinswoningen - Meergezinswoningen
Op dit moment is de verhouding 58:42. De voorgenomen productie van appartementen is zeer groot. Het aantal geplande apparatemeneten overschrijdt volgens het College het opnamevermogen van de woningmarkt. Het College vindt dat nadrukkelijk bijsturing moet plaats vinden.

4. Nultredenwoningen (woningen zonder verdieping, gelijkvloerse woningen)
Van de 302 nultredenwoningen zijn er 235 (78%) meergezinswoningen. In de Woonvisie-plus wordt uitgegaan van 85% grondgebonden en 15% appartementen. Het aandeel grondgebonden nultredenwoningen moet vergroot worden.

5. Rijenwoningen
Uit de woonmonitor blijkt dat erg veel rijenwoningen in de middeldure koopsector worden toegevoegd. Het realiseren van rijenwoningen in de geodkope koopsector voor starters is wel gewenst.

6. Twee-onder-een-kap
Het blijkt dat veel duurdere twee-onder-een-kapwoningen (> € 275.000) worden gerealiseerd. Wenselijk is het bouwen van goedkopere twee-onder-een-kapwoningen.

7. Europese staatssteunregels en de toewijzing van huurwoningen
Als de commerciële activiteiten van woningcorporaties worden beperkt zullen er minder sociale huurwoningen worden gebouwd. Voorts zullen volgens Europese regelgeving huishoudens met een inkomen boven de € 33.000 niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het is op dit moment in Loon op Zand niet bekend hoeveel huishoudens een inkomen hebben van boven de € 33.000. In overleg met Casade zal bekeken worden welke nadere maatregelen nodig zijn. In 2009/2010 werd door Casade ongeveer 15% van de toewijzingen gedaan gedaan aan huishoudens met een inkomen boven de € 33.000.

De eindconclusies van het College zijn duidelijk:

  1. Er worden teveel koopwoningen gerealiseerd;
  2. Er moeten meer huurwoningen worden gerealiseerd;
  3. Er worden teveel appartementen gerealiseerd;
  4. Er wordden teveel rijenwoningen in de koopsector gebouwd;
  5. Er moeten meer grondgebonden nultredenwoningen voor huurders worden gebouwd;
  6. In de koopsector moeten meer grondgebonden woningen voor starters worden gerealiseerd;
  7. Er worden teveel duurdere 2-onder-1-kapwoningen in de koopsector gebouwd;
  8. Er moeten meer goedkopere 2-onder-1-kapwoningen in de koopsector worden gebouwd.

In hoeverre deze conclusies ook de markt kunnen bijsturen zal een hele uitdaging zijn. Maar de conclusies geven wel een kader aan waarbinnen de ontwikkelingen in Loon op Zand beoordeeld kunnen worden.

De volledige Evaluatie Woonvisie-plus inzien / downloaden: Klik hier