Raad 4 november: Beeldregieplan Bruisend Dorpshart vastgesteld

Beeldregioeplan_silhouet (342x165)Het Beeldregieplan van het Bruisend Dorpshart is vastgesteld. De architecten kunnen definitief aan de slag met de beelden die de inspiratiegroep tot stand heeft gebracht. In de raadsbrede commissievergadering van 1 november heeft Esther van der Donk als woordvoerdster van Pro3 hierover het volgende gezegd.

Zij bedankt de heer Staal (Architect) voor de heldere toelichting. Zij was lid van de inspiratiegroep en spreekt van inspirerende avonden. Zij bedankt de heer Staal voor zijn begeleiding en enthousiasme. Pro3 spreekt zijn vertrouwen uit over de bemensing van de architectuurcommissie en wil dat hierbij aan de raadsbrede commissie meegeven. Zij wil ook meegeven dat niet moet worden teruggekeken naar processen en besluiten van het verleden, ga vanaf hier verder. Binnen procedures, processen en besluiten zijn keuzes gemaakt, waarmee we het nu moeten doen. Daarmee is Pro3 niet in alle gevallen gelukkig, maar het is zo. Pro3 accepteert het punt waar we nu zijn.

 Pro3 heeft twee inhoudelijke opmerkingen voor de architectuurcommissie, het college en de ambtenaren:
- hoe blijven we ervan verzekerd dat de bevolking voor wie dit gebouwd wordt, betrokken blijft bij de uitvoering, niet eenzijdig, maar tweezijdig. Blijf dat voeden en geef mensen het idee dat zij invloed hebben;
- zorg over het Carré: misschien vanwege de referentiebeelden, maar ook door reacties op straat: het lijkt te grootstedelijk. Houd daar rekening mee bij de beoordeling van de architectuur. Houd een dorp voor ogen. Kaatsheuvel blijft een dorp, maak van het multifunctionele gebouw geen Stopera. Als laatste punt noemt zij dat een ‘driekwart cirkel’ wenselijk is. Maar let op dat het gemeentehuis anders is dan de Noordwand. Pro3 vraagt extra aandacht daarvoor.

Het beeldregieplan is in de raadsbredecommissie vergadering van 1 november uitgebreid besproken. In de raad van 4 november is het voorstel als akkoordstuk behandeld en is het besluit unaniem genomen.

Het beeldregieplan is in te zien en te downloaden: klik hier (omvang ca. 3,5 Mb; downloaden kan dus even duren)