Raad 4 november: Signaal aan ISD-bestuur en gemeenteraad Waalwijk

ISD-logoDe gemeenteraad heeft unaniem een amendement van Pro3 aangenomen over de bestemming van een overschot aan geld over 2009. Bij het ISD is in 2009 geld overgehouden. Volgens de gemeenschappelijke regeling die Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben gesloten bij de start van het ISD mag geld, wat in een jaar overblijft, in een reservepot gestopt worden. Deze reservepot mag niet groter zijn dan maximaal 15% van het totale budget wat de gemeenten krijgen voor de bijstandsuitkeringen (I-deel). Het overschot was dit jaar groter dan het afgesproken percentage van 15%. Het bedraagt over 2009 € 766.145.

 In de gemeenschappelijke regeling is veel geregeld, maar juist niet wat moet gebeuren als er meer geld overblijft dan toegestaan. De drie gemeentebesturen hebben hierover een compromis bereikt, uitmondend in het volgende voorstel van het Dagelijks Bestuur van de ISD:

Dit voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten met de vraag hierover hun zienswijze te geven. Ook de Klantenraad van de ISD is om advies gevraagd.

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft het voorstel overgenomen met de extra kanttekening dat er bij Waalwijk op aangedrongen wordt om het ISD geld ook te gebruiken voor de doelgroep waarvoor het oorspronkelijk is bestemd. Een vergelijkbare kanttekening is door de gemeenteraad van Heusden opgenomen in hun besluit.

Uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur van de ISD 22 november a.s. definitief over het bestuursvoorstel.