Font Size

SCREEN

Cpanel

Mini-conferentie over huishoudboekje van Loon op Zand

conferentieDe gemeente Loon op Zand moet de komende jaren fors bezuinigen. De economische en financiële crisis gaat Loon op Zand niet voorbij. Het nieuwe kabinet heeft voor gemeentes geen makkelijke boodschap. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt die pijnlijke gevolgen zullen hebben. De vraag is niet of er bezuinigd moet worden, de vraag is hoe er bezuinigd moet worden.

Pro3 wil over deze keuzes in een openbare bijeenkomst met leden, sympathisanten en belangstellenden van gedachten wisselen. Op woensdag 3 november organiseert Pro3 daarvoor een mini-conferentie in de Gildenbond van 20.00 tot 22.00 uur.

Op deze bijeenkomst zal in hoofdlijnen het huishoudboekje voor volgend jaar en de jaren erna besproken worden. Enkele uitdagende stellingen moeten aanleiding  geven tot een verhelderend debat over de verdeling van de gemeentelijke portemonnee.

Waar komen de bezuinigingen terecht? Welke nieuwe kansen dienen zich aan om tot positieve veranderingen te komen? Waar moeten lokale politici vooral aandacht voor hebben? Vragen die zeker discussie zullen oproepen maar ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

U bent van harte welkom!

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.