Raad 30 september 2010: Inrichtingsplan Kasteelweide

InrichtingsplanKasteelweideDe inrichting van de Kasteelweide gaat eindelijk haar beslag krijgen. Na vele rondes van informatieverzameling en inspraak over wat er uiteindelijk moet komen is nu een inrichtingsplan als voorstel op de tafel van de raad gelegd. Pro3 stelt bij monde van Rien van Bijsterveldt dat de fractie blij is met het plan dat er nu ligt. Een plan waarin het resultaat te zien is van het draagvlakonderzoek zoals deze door de PvdA is gehouden in 2007. Pro3 spreekt de hoop uit dat de gemeente nu voortvarend aan de slag gaat en dat communicatie met de kasteeleigenaar een positief vervolg krijgt zodat gebruik gemaakt kan worden van het huidige kasteelpad als fietsvoorziening.

Zonder hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.