Raad 30 september 2010: verkeersontsluiting Loon op Zand via “De Hoogt”

Verkeersontsluiting De HoogtDe provincie zal de snelweg / autoweg tussen Tilburg en Waalwijk (de N261) in de komende jaren ombouwen tot een kruisingsvrije snelweg. Dit betekent o.a. dat de kruising aan het einde van de Hoge Steenweg komt te vervallen. Dit is een ingrijpende wijziging in de toegankelijkheid van de kern Loon op Zand. Ten zuiden van Loon op Zand wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd zodat in feite de huidige kruising aan de Hoge Steenweg ca. 1,2 km. verplaatst wordt naar het zuiden.

Voor het verkeer naar en van bedrijventerrein “De Hoogt” betekent dit een aanzienlijke omweg en een extra belasting van het verkeer door de kern van Loon op Zand. Om  extra verkeer door Loon op Zand te vermijden wordt de Hoogt verbonden met de N261 via een aparte routing naar de viaduct van de Bergstraat en vervolgens verder op de Horst en Heideweg naar de zuidelijke ontsluitingsweg, of via de Horst naar de Europalaan. Deze ontsluiting biedt ook mogelijkheden voor de inwoners van het noordelijke gedeelte van Loon op Zand. Zij kunnen  dezelfde ontsluitingsweg gebruiken om op de N261 te komen. In feite hoeven zij dan niet door het dorp en de Kasteellaan naar de zuidelijke ontsluitingsweg toe.

Voor de verbinding via de Hoogt en op de Hoogt zijn verschillende varianten te bedenken. Er zijn uiteindelijk drie varianten vergeleken op verkeerskundige effecten en kosten. De eerste variant is een nieuwe weg aanleggen op de Hoogt die in feite om het bedrijvenpark heenloopt en uitkomt ter hoogte van de voormalige pand van Van Roosmalen (rode weg op het kaartje). De tweede variant  maakt gebruik van de bestaande wegenstructuur en komt uit op de huidige ontsluiting tegenover de Gerlachusstraat. De derde variant is in feite een aanvulling op de tweede variant: er komt een extra aansluiting via de bestaande wegenstructuur en komt eveneens uit bij Van Roosmalen tegenover de van Salm Salmstraat.

Het college is voorstander van variant III: het biedt een evenwichtige spreiding van het verkeer en het komt het meest tegemoet aan de belangrijkste bezwaren van de betrokken inwoners en ondernemers. De mening van de raad wordt gevraagd over deze voorkeursvariant 3.

Het voorstel is 14 september in de commissie Fysieke Omgeving en Milieu door de raad besproken. In het algemeen bleken de raadsfracties goed te spreken over het voorstel. De vraag bleef wel of het budget niet te leidend is geweest in het voorstel.

In de raadsvergadering van 30 september werden er toch nog enkele zwaarwegende bezwaren ingebracht. Ook omwonenden maakten gebruik om in te spreken en gaven aan niet gelukkig te zijn met het voorgelegde plan. Verkeersoverlast, extra milieubelasting, verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek werden als belangrijkste bezwaren naar voren gebracht. Variant 1 werd als serieus alternatief voor variant 3 naar voren gebracht.

Voor Pro3 is het zeker de moeite waard om variant 3 verder uit te werken. Belangrijk voor Pro3 is dat de inwoners bij de verdere planontwikkeling betrokken worden, er zijn nog genoeg mogelijkheden om mee te denken en mee te praten over de steeds concreter wordende plannen. Mocht blijken dat variant 3 niet of niet genoeg voldoet dan is terugkeer naar variant 1 zeker een reële mogelijkheid. Opnieuw een keuze uitstellen is niet aan de orde. Uitwerking van variant 3 betekent dat nu goed onderzoek zal kunnen plaatsvinden naar alle voor- en nadelen.  Esther van der Donk, woordvoerster namens Pro3, zegt dat een zelfstandige afweging van de effecten van variant 3 nu gemaakt kan worden. Het is niet zinvol, maar wel erg kostbaar om een theoretische studie te maken van de vele denkbare varianten. De fracties GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand steunen  het voorstel van het college.

Voor de volledige voorstellen zie de website van de gemeente Loon op Zand: klik hier.