Font Size

SCREEN

Cpanel

De weg naar de nieuwe Wetering is te lang

In een beeldvormende vergadering op 1 februari heeft het college haar mening gegeven over het eindrapport van de Wetering Plangroep (WPG). Dit rapport is in oktober door WPG aan de gemeenteraad en de wethouder aangeboden.

Het eindrapport van WPG bevat een heldere conclusie: Kies voor concept 3. lokale activiteiten + infocentrum + hostel. 

‘Concept 3’ gaat uit van de trots die de inwoners van Loon op Zand voelen bij hun dorp – en de omgeving daarvan. De historie van Loon op Zand, de natuur en de recreatiemogelijkheden in de directe omgeving vormen de basis voor de ontwikkeling van een infocentrum, dat kan dienen als uitvalsbasis voor bezoekers ‘van buiten’. Om hen optimaal te bedienen, wordt het ook mogelijk om hier te overnachten. Zie ook de bijlagen bij dit hoofdstuk in het eindrapport.

De WPG-groep stelt "de spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Het momentum is er, nu doorpakken voor de Wetering en Loon op Zand".

Na oktober is door de gemeente, in samenspraak met de WPG-groep, een projectmanager aangesteld: Maarten School. Maarten presenteerde 1 februari een planning van het totale project en de stappen die gezet zullen gaan worden. Uit deze planning blijkt dat pas vanaf april 2019 gebouwd kan worden. De oplevering zal dan plaatsvinden begin 2020

Niet alleen een lange weg te gaan, maar ook een weg met toch wat valkuilen. De eerste dient zich nu al aan als in het voorstel niet alleen concept 3 maar ook concept 2 onderzocht gaat worden. Dit in afwijking van het advies van de WPG-groep. Dit gaat extra tijd kosten.

Daarnaast voorzie ik dat de discussie meer en meer een lange dans gaat worden rond het financiële plaatje. Wat gebeurt er met beheer en de exploitatie van het gebouw. Wat wordt de huurprijs straks. Wordt het gemeentemodel toegepast?

Ik ben er bang voor dat de plannen de inwoners zullen ontglippen en er weinig zeggenschap voor de inwoners zelf zal zijn in de toekomst.

Het kan ook anders

Het proces moet versneld worden wil je het enthousiasme en de betrokkenheid van de inwoners houden. We zijn nu 2 jaar verder en het kan toch niet nog een keer 2 jaar gaan duren?

Het gevoel dat het een lange weg zal zijn wordt versterkt als niet duidelijk is hoeveel greep je als WPG-groep op de ontwikkeling hebt. De gemeente dient zich nu aan als de regievoerder met een aangestelde projectmanager. Hoe afhankelijk/onafhankelijk is de WPG-groep daardoor?

Dit soort vraagstukken speelt zich in de rest van Nederland natuurlijk ook af. Het blijkt dat er ook andere wegen bewandeld kunnen worden. Wegen waarbij de wandelroutes voornamelijk door betrokken inwoners bepaald worden.

Daag de gemeente uit door die route zelf te kiezen. Daag de gemeente uit dat de betrokkenheid van inwoners via de nieuwe route beter is gewaarborgd. Laat zien dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid durven te nemen. Daag de gemeente uit dat de plannen die je wilt uiteindelijk effectiever en beter uitgevoerd kunnen worden dan de gemeente.

Ik heb hier al eerder een bijdrage over geplaatst op deze website: Wie durft de gemeente uit te dagen?

Sinds een paar jaar krijgen gemeente en inwoners meer en meer een andere rol ten opzichte van elkaar. De gemeente zal, op basis van vertrouwen, de regierol los moeten laten, terwijl de nadruk bij inwoners steeds meer op eigen verantwoordelijkheid wordt gelegd.

Mijn advies aan de WPG-groep: Kies zo snel mogelijk voor een rechtsvorm (stichting, vereniging of coöperatie). Daarna kan je veel nadrukkelijker je eigen weg bewandelen. Inwoners kunnen nadrukkelijk bij de verder ontwikkeling betrokken worden. Je verstevigt de positie van de inwoners. De gemeente zal meer op de achtergrond een faciliterende en dienende rol moeten krijgen.

Ondersteuning en goede voorbeelden in de praktijk

Stichting 't Heft, platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant

De landelijke stichting actieve bewonersgroepen: LSA 

Mooi voorbeeld van een dorpshuis in Heeze waarbij inwoners zelf aan de slag zijn gegaan: 't Perron

Een informatieve brochure: Wat voor dorpshuis....? 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.