Raad 30 september 2010: bestemmingsplan “Willibrordusstraat 2010”

bestemmingsplan Willibrordusstraat ingetekendNa een lange periode van voorbereiding en planontwikkeling moest in deze vergadering een besluit worden genomen over het bestemmingsplan Willibrordusstraat.  Casade wil in dit gebied  (ca. 1 ha.) 16 appartementen en 19 woningen realiseren.  Casade is met de gemeente overeengekomen dat de bouw van deze woningen geen kosten voor de gemeente met zich mee zal brengen.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 20 mei 2010 tot 30 juni 2010. Deze periode is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven bezwaren aan te tekenen tegen de plannen. Deze bezwaren worden verwoord in zogenaamde zienswijzen. Er zijn 42 zienswijzen binnengekomen. Op ieder van deze zienswijzen (bezwaren) is door het College een reactie gegeven. Uiteindelijk hebben de zienswijzen niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan geleid.

Voor Pro3 is het vaststellen van het bestemmingsplan een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied. Het zetten van deze stap gaat niet zonder “au”. Dat is duidelijke gemaakt door omwonenden. Alle ter beschikking staande middelen om hun bezwaren kenbaar te maken zijn benut.  Pro3 vindt dat het college deze zienswijzen in grote lijnen afdoende heeft beantwoord. Er blijven ook onzekerheden voortbestaan zowel voor de gemeente als de bezwaarmakers. Voor Pro3 is belangrijk dat in het gebied woningbouw gaat plaatsvinden in een betaalbare sector. De betrokkenheid van Casade geeft voldoende garantie dat inpassing in de huidige wijk op een goede manier zal gebeuren. Pro3 vindt dat het bestemmingsplan te allen tijde aan de realiteit blijvend getoetst moet worden. Als er sprake zal zijn van negatieve milieueffecten, van negatieve geluidseffecten, van parkeerproblematiek en het zich voordoen van  bodemverontreiniging dan zal de gemeenten op die momenten moeten optreden.  Dit werd ook door wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3) bevestigd.

Het voorstel van het college is vervolgens raadsbreed aangenomen.

Voor alle documenten over dit bestemmingsplan zie de website van de gemeente: klik hier.