Font Size

SCREEN

Cpanel

Over armoe, schuldhulpverlening en mantelzorg

De laatste raadsvergadering van 2017
Zoals gebruikelijk bij de laatste raadsvergadering van dit jaar een bomvolle agenda. We belichten hier drie onderwerpen: minimabeleid, schuldhulpverlening en mantelzorgbeleid. De volledige raad is in de “livestream” na te zien.

Armoede is geen kinderspel

In Nederland leven meer dan 400.000 kinderen in armoede. Alle inspanningen en maatregelen ten spijt stijgt het aantal kinderen dat in armoede leeft.

Voormalig staatssecretaris Klijnsma stelde in 2016 100 miljoen per jaar beschikbaar om de armoede onder kinderen te bestrijden. Kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets. De gemeente krijgt vanaf 2017 ieder jaar hiervoor € 78.000. In Loon op Zand leven er 158 kinderen (0-17 jaar) in de armoede[i]. Dat betekent dat ieder kind in de armoede recht zou hebben op € 494,=.

Pro3 wil dat dit bedrag in natura besteed wordt aan deze kinderen. Daarom diende Pro3 een motie in om dit geld uitsluitend te besteden aan armoedebestrijding onder kinderen. Helaas kreeg de motie niet de steun van de andere partijen. Zij vonden dat het voorgestelde minimabeleid ook voldoende tegemoet komt aan armoedebestrijding onder kinderen. Daarnaast was men tegen het in stand houden van allerlei “potjes”. Pro3 is akkoord gegaan met de overige voorstellen in de nota minimabeleid.

 (Zie ook de rapportage van de NOS in  Nieuwsuur over dit probleem)

Schuldhulpverlening: torenhoge rentes

Sommige mensen raken soms door allerlei omstandigheden diep in de schulden. De gemeente heeft de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Samen wordt naar oplossingen gezocht. Indien nodig kan geld geleend worden bij een kredietbank. In Loon op Zand betekent dat lenen bij “Kredietbank Nederland”.

Voor het lenen van geld moet rente betaald worden. De afgelopen maand is in de media veel ophef ontstaan over de torenhoge rentes die door kredietbanken wordt gevraagd. Een reden voor Pro3 om na te gaan hoe dit in onze gemeente zit. Navraag leert dat de rentes inderdaad fors zijn. Hoe hoger het te lenen bedrag, hoe lager de rente. Om deze rente lager te krijgen is de inspanning van o.a. gemeenten nodig.

De overkoepelende organisatie van kredietbanken, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, NVVK, vindt dat ook en doet een beroep op de gemeenten om mee te werken aan een verlaging van de rente voor sociale kredieten. Dit laatste werd via een motie van Pro3 verwoord. De wethouder was het met de motie eens en zegde toe dit ook daadwerkelijk uit te zoeken. Met deze toezegging werd de motie ingetrokken.

Mantelzorg

Het onderwerp mantelzorg staat allang op de agenda van de raad en het college. In de laatste raadsvergadering kwamen de plannen van het college op tafel met een voorstel om het allemaal uit te voeren.  De plannen en het uitvoeringsvoorstel zien er goed uit. Pro3 had vraagtekens bij het geld wat ervoor uitgetrokken zal worden. Mezzo, het ondersteuningsplatform voor mantelzorgers had uitgerekend welk bedrag voor de gemeente Loon op Zand reëel is om aan mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering uit te geven. Dat bedrag (€ 153.310) is een stuk hoger als wat het college voorstelt om uit te geven, (€ 115.000). Een motie van Pro3 om dat te bereiken kreeg geen steun van de andere fracties. Voor het voorgestelde mantelzorgbeleid vond de meerderheid dat voldoende geld beschikbaar werd gesteld. Omdat in de nota mantelzorgbeleid voldoende stappen werden gezet om het beleid verder uit te werken steunde Pro3 de beleidsnota mantelzorg.

 [i] Verantwoording berekening bedrag per kind in de armoede: Volgens CBS  totaal aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar (per  1 jan 2017) : 4401; “Kinderen in bijstandsgezinnen, aug. 2017, CBS (Verena Dräbing): Loon op Zand: 3,6% in 2016; 3,6% van 4401=158 kinderen. Bedrag per kind: € 78.000/158 = € 494

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.