Font Size

SCREEN

Cpanel

De Efteling zoekt toenadering met Kaatsheuvel

- bericht van Cees van de Ven -

De laatste tijd verschenen twee opmerkelijke berichtjes in het Brabants Dagblad. Zo meldde de krant dat de Efteling het jaarlijkse Pleinfestival in Kaatsheuvel gaat sponsoren. In een ander bericht was te lezen dat het park de geluidsoverlast van de Vliegende Hollander wil gaan verminderen.

Twee nieuwtjes die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar ze hebben beide gemeen dat ze iets zeggen over de poging van directeur de Boer om de relatie tussen de Efteling en de gemeente Loon op Zand te verbeteren. Dat blijkt ook nog eens uit zijn toespraak bij het bereiken van het hoogste punt van Raveleijn. Bart de Boer bestempelde het nieuw kantoor als een monument voor Kaatsheuvel. Hij gaf daarbij nadrukkelijk aan dat het bouwwerk voor de omwonenden ook als muur zal fungeren die geluidoverlast vanuit het park zal tegengaan.

 Het is weer vele jaren geleden, dat de burgemeester van Loon op Zand ook voorzitter was van Stichting de Efteling. Gemeentesecretaris Van Nieuwstadt was penningmeester, elke avond haalde die zelf de dagopbrengst op om deze dan af te storten bij de bank. Niet alleen bestuurlijk werd veel tijd in de Efteling geïnvesteerd. Het was ook heel normaal dat de afdeling gemeentewerken veel werkzaamheden voor de Efteling uitvoerde. Niemand zeurde daarover, want vanwege het verdwijnen van vele schoenfabrieken zorgde de Efteling voor vervangende werkgelegenheid. Immers juist daarom ook stond de gemeente garant voor het destijds enorme bedrag van één miljoen gulden. De inwoners van Kaatsheuvel waren gewoon heel trots op het gemeentebestuur en hun Efteling.

Nadat het College van Burgemeester en Wethouders geruisloos uit het bestuur van de Efteling was verdwenen, werd er tussen de partijen een convenant gesloten. Jaarlijks zou vrijwillig een bedrag aan vermakelijkheidbelasting worden betaald om de kosten te dekken die de gemeente moet maken voor o.a. politiediensten en infrastructuur. Onder directeur Ronald van der Zijl werd die bijdrage stop gezet. Dat betekende tevens het begin van een moeilijke relatie tussen de Efteling en de gemeente. Er volgde rechtzaken over de hoogte van het te betalen bedrag, dat zorgde voor ophef en noodzakelijke schikkingen. Ook het verzet onlangs van de Efteling tegen de bouwplannen van zorgcentrum Rosegaerde werd niet zomaar in dank afgenomen. Samen met de steeds groter wordende verkeersoverlast heeft dat tot gevolg: vervelende onderbuikgevoelens bij veel Kaatsheuvelnaren.

Na het afwachtende beleid van Ronald van der Zijl, dat er voor zorgde dat nieuwe attracties steeds langer op zich lieten wachten, durft de Efteling onder Bart de Boer gelukkig weer te investeren. Het park doet daarnaast haar best om weer goede vriendjes te worden met de gemeente en omwonenden. Tijd voor het gemeentebestuur om het lang geleden gesloten convenant open te breken. Een overeenkomst die ooit gesloten werd in een totaal andere tijd, met een toen geheel andere Efteling. Er speelde destijds ook geheel andere problemen en, heel belangrijk, er stonden andere mensen aan het roer.

Tijd ook voor de gemeenteraad om het pas aangetreden college te verzoeken c.q. op te dragen: om te komen met een wijzigingsvoorstel voor de vermakelijkhedenretributie. Gezien de gewijzigde omstandigheden en gezien het uitvoerig gemotiveerd arrest van De Hoge Raad inzake beroep in cassatie van 24 januari 2003, nr.37.789 blijkt dit zeker te rechtvaardigen. 

De Moer, 10 mei 2010.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.