Font Size

SCREEN

Cpanel

Op weg naar een netwerk-samenleving

De Rode Loper bestaat 10 jaar en organiseerde een inspirerende middag

Op woensdag 15 november hebben we (Pro3) het 10-jarig bestaan van de Rode Loper mogen mee vieren. De Rode Loper is als dienstencentrum in 2007 begonnen. Het is nu een bruisend ontmoetingscentrum en een spil in de wijk.

Mini-symposium: De toekomst van onze samenleving?

In het kader van het lustrum organiseerde De Rode Loper een mini-symposium. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de politiek werden uitgenodigd om met elkaar na te denken en te praten over de toekomst van onze samenleving. Hoe ziet deze er over pakweg 10 jaar uit? Waar moeten we ons op voorbereiden?

Annemieke Roobeek begeleidde ons daarbij door een toekomstschets te presenteren wat ons te wachten zou kunnen staan. Annemieke is hoogleraar (Nyenrode) en deskundige op het terrein van Strategie en Transformatie (Verandering).

 

Op weg naar een dynamische netwerk-samenleving

In het beeld wat zij presenteerde verandert onze samenleving van een statische top-down samenleving naar een dynamische netwerksamenleving. Organisaties zullen langzamerhand worden vervangen door onderling verbonden netwerken. Het betekent een enorme verandering voor de samenleving. Taken zullen opgesplitst worden en van onderen af (bottom-up)geregeld en uitgevoerd worden. Deze veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor huidige organisaties en de daarbinnen werkende beroepskrachten. De manier van werken zal anders zijn en er zullen nieuwe functies ontstaan.

Vanuit  het voorgaande veronderstellen wij dat ook voor de politiek veel zal veranderen. Bij de besluitvorming zullen netwerk-deelnemers meer dan tot nu toe aan de deur kloppen om de politiek in een vroeg stadium daadwerkelijk erbij te betrekken.

Een netwerk-samenleving zal meer kansen kunnen bieden aan inwoners, betrokkenen en maatschappelijke organisaties om mee te doen en samen te werken bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Een belangrijke functie zal weggelegd zijn voor de verbinder tussen de verschillende deelnemers van netwerken. Deze "webber" is de organisator, begeleider en degene die zorgt dat uiteenlopende partijen met elkaar worden verbonden om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor een concreet vraagstuk.

Deelnemers aan het minisymposium werden ook daadwerkelijk aan het werk gezet.  Het was een nuttige en leerzaam symposium die we zo maar cadeau kregen van De Rode Loper. Dank hiervoor.

Een uitgebreide fotorapportage is terug te vinden op de facebookpagina van De Rode Loper.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.