Vernieuwing en verandering binnen de WMO

Niet alles is rozengeur en maneschijn

• Bijstandgerechtigden en gepensioneerden blijven volgens het NIBUD achter;
• De verhoging van het lage btw-tarief naar 9 procent is hier deels debet aan;
• Het nieuwe kabinet legt een bom onder beschut werken en garantiebanen;
• Inwoners met een arbeidsbeperking gaan er flink op achteruit
• De wijkverpleegkundige zorg kampt met te weinig geld. Dit gaat ten koste van ouderen die langer zelfstandig willen wonen.

Meer geld naar de zorg
Pro3 wil de komende jaren meer aandacht en meer financiële middelen inzetten voor de zorg. Wij vinden dat geld dat bestemd is voor de zorg, ook uitgegeven moet worden aan de zorg. De afgelopen jaren hebben we miljoenen overgehouden in het Sociaal Domein. Pro3 wil dat die overschotten goed benut worden. Bijvoorbeeld voor meer Hulp bij het Huishouden, betere ondersteuning voor onze mantelzorgers, armoedebeleid, een goed en financieel gezond verenigingsleven en een samenhangend accommodatiebeleid, huurharmonisatie én subsidiebeleid.

Pro3 Motie: Vernieuwing en Verandering in beeld brengen
De volgende motie van Pro3 om vernieuwing en verandering in beeld te brengen werd aangehouden. In de eerstvolgende overleg met de portefeuillehouder sociaal domein zal een overzicht gegeven worden van de resultaten uit het project "Het beste Idee". Een project wat onder het hoofdstuk innovatie valt. Daarnaast zullen andere concrete beleidsvoornemens op het gebied van o.a. mantelzorg en armoedebeleid worden voorgelegd.

 

Project "Het Beste Idee"
Dit jaar is het project “Het beste idee” gelanceerd. Het project heeft mooie ideeën opgeleverd. De uitkomsten vergroten het aanbod aan particuliere voorzieningen om eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten hiervan. We willen graag inzicht in de huidige stand van zaken, de behaalde resultaten van dit project tot nu toe en de verwachte opbrengsten.