Pro3 bezorgd over bezuinigen op de wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis, bijvoorbeeld hulp bij het aankleden of wassen. Wijkverpleging wordt gegeven bij een chronische ziekte, lichamelijke beperking of bij een psychische stoornis. 

De nieuwe regering stelt voor om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleging. De gevolgen hiervan zullen snel merkbaar zijn in de gemeenten.

Ouderen wonen vaak langer zelfstandig en doen daardoor een groter beroep op de wijkverpleging. Juist om het mogelijk te maken dat je als oudere op een prettige manier zo lang mogelijk in je eigen woonomgeving kunt blijven. De nieuwe regering wil een rem zetten op de groei van het aantal behandelingen van de wijkverpleegkundigen en boekt daarvoor op voorhand 100 miljoen in. Deze bezuiniging moet lokaal in de gemeenten worden gerealiseerd. Een straf voor degene die deze zorg nodig heeft en een straf voor de wijkverpleegkundigen die met hart en ziel hun werk doen en nu al vaak tijd tekort komen. Een onzalig plan.

De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt. Verpleegkundigen staan nu al onder grote druk door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie. Bezuiniging op de wijkverpleging zal vooral in dorpen en wijken voelbaar worden. Het idee van langer in je eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen komt hiermee op de helling te staan. Bezuinigen op de wijkverpleging zal ongetwijfeld ook de druk op de mantelzorgers sterk verhogen. 

Pro3 zal aan het gemeentebestuur vragen of de gevolgen van deze bezuiniging voor onze gemeente uitgezocht kan worden. Wat zullen de gevolgen zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg. Gevraagd zal worden om de huidige situatie van de wijkverpleging in kaart te brengen en hetzelfde te doen over een jaar als de bezuiniging is doorgevoerd. Op die manier zijn de gevolgen goed in beeld te brengen.

Op de volgende website is meer te vinden over de wijkverpleging.