Veel "muntjes" voor Mantelzorgondersteuning

Geslaagde actie op de weekmarkten: het keuzespel

Op vrijdag 30 juni was Pro3 aanwezig op de weekmarkt in Loon op Zand en in Kaatsheuvel. Aan voorbijgangers vroegen wij welke onderwerpen zij belangrijk vinden in deze gemeente voor de politiek. Vijf concrete onderwerpen werden voorgelegd plus een onderwerp naar keuze. Men kreeg  6 (speel)munten om deze over deze onderwerpen te verdelen. Hoe belangrijker men een onderwerp vond hoe meer muntjes deze kreeg.

De muntjes konden in zes afzonderlijke kokers worden gestopt. Geen gemakkelijke vraag. Keuzes maken is best moeilijk, bleek voor sommige voorbijgangers. Maar er werd enthousiast meegedaan.

De volgende onderwerpen werden voorgelegd:

Met dit keuzespel krijgen wij als Pro3 een indruk welke onderwerpen voor onze inwoners belangrijk zijn. Het is ook een hint voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op 21 maart.

Bij de vrije onderwerpen kwamen interessante voorstellen en ideeën naar voren.

Bij het vragen naar een toelichting bij de keuze kreeg beroepstekenaar Paul Schenk uit Amsterdam de gelegenheid het een en ander in een cartoon vast te leggen. Dat leverde mooie verbeeldingen op. 

De resultaten van een dag informatie vergaren

In totaal zijn 1295 munten verdeeld door ongeveer 216 voorbijgangers.

Er was één koker die vaak geleegd en geteld moest worden, zoveel muntjes kreeg "ondersteuning mantelzorg" in korte tijd toebedeeld.

Na alle muntjes geteld te hebben kwam het volgende uit de bus:

 

 

Liefst één op de drie muntjes werd toegekend aan de ondersteuning voor mantelzorg. Een duidelijk resultaat. Op afstand gevolgd door het belang van goede groenvoorzieningen, subsidie voor sportclubs en verenigingen en het onderhoud van fietspaden en wegen. 

Jongerenhuisvesting kreeg het minst aantal muntjes toegewezen.

Andere ideeën

Uit de koker met andere ideeën kwam een reeks interessante suggesties naar voren zoals:

Een zwembad, veel meer vergroenen van het Anton Pieckplein, seniorenhuisvesting, meer geld voor kansloze jongeren, aandacht voor zwerfafval, luierrecycling, ontsluiting van het dorp Loon op Zand, verkeersveiligheid.

Tot slot

Een dagje informatie ophalen geeft een goede indruk wat voorbijgangers belangrijk vinden. Het is natuurlijk geen alles omvattend onderzoek onder een representatieve groep inwoners. Dus voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies.