Herinrichting straten Loon op Zand mooi maar nog niet af

Liefst zes straten zijn gerenoveerd en het resultaat ziet er prachtig uit.  Inwoners werden vanaf juli 2014, al dan niet op eigen initiatief, direct bij de voorbereidingen betrokken. De eerste nieuwsbrief van de gemeente  werd in juli 2015 aan de inwoners verstuurd. Het heeft bij elkaar 3 jaar geduurd voordat het totale project als bijna afgerond kan worden beschouwd.

Kinderziektes
Natuurlijk begint nu een periode om aan de nieuwe situatie te wennen. Ook komen de kinderziektes nu aantoonbaar naar boven. Het meldpunt van de gemeente en een meldpunt voor klachten bij de aannemer zal regelmatig benaderd zijn. Het oplossen van deze kinderziektes zal uiteindelijk een bevredigend eindresultaat moeten opleveren.

Verkeersgedrag
Naast de kinderziektes zijn er problemen gemeld die de nodige aandacht van de gemeente moeten krijgen. De verkeerssituatie is zo ingrijpend veranderd dat verkeersdeelnemers onzeker zijn geworden over hun eigen  verkeersgedrag en die van andere weggebruikers. Wie heeft er nu voorrang bij een bepaalde kruising? Moet een automobilist voorrang geven aan fietsers? Waar is het zebrapad gebleven?  Mag ik hier nu wel of niet parkeren (op een vak met een containerplaatje op de Kerkstraat)? Is dit een uitrit of een gelijkwaardige kruising (komend vanaf de Hoogt naar de Hoge Steenweg)? Deze vragen leveren gevaarlijke situaties op.

Zebrapaden
De zebrapaden zijn verdwenen. Waar moet ik nu oversteken? Er wordt beweerd dat een zebrapad niet thuis hoort in een 30km zone. Volgens Veilig Verkeer Nederland is dat onjuist. Bij belangrijke oversteekpunten is een zebrapad soms juist wel gewenst. Het zebrapad ter hoogte van de Amarant woongroep (Kerkstraat 44) komt terug, is reeds beloofd. Maar ook de zebrapaden op het Oranjeplein en Looiershof worden gemist. Voetgangers aarzelen nu om over te steken met de vraag "heb ik nu wel of geen voorrang?" Het is ook de looproute van de school naar de Wetering. Hetzelfde geldt voor het ontbrekende zebrapad op de Ecliptica. Ons advies aan de gemeente: Zebrapaden weer terug op de oude plaats.

Voorrang ja of nee?
Op kruispunten is het zeker wennen aan de nieuwe situatie. Dit levert gevaarlijke situaties op. Komend vanaf het Looiershof en Venloonstraat zomaar het Oranjeplein inrijden op de fiets richting Kloosterstraat? Je hebt voorrang op verkeer vanaf de Kloosterstraat maar niet iedereen die van links komt heeft dat in de gaten. Met duidelijke informatieborden moet dit te voorkomen zijn.

Rolstoelen en scootmobiels
Een lid van het plaatselijke gehandicaptenplatform wijst ons erop dat het er voor scootmobielgebuikers en rolstoelen helemaal niet makkelijker op is geworden. Het op- en afrijden van de stoep gaat veel moeizamer dan het lijkt. Ook zijn er meer obstakels op de stoep wat het rijden met een scootmobiel bemoeilijkt. Zij nodigen de wethouder graag (en dringend) uit om dit zelf te ervaren door met hen mee te rijden.

Conclusie
De nieuwe wegen zien er prachtig aangelegd uit. Het dorp is er qua aanzicht zeker mooier op geworden. Nu is wel het moment aangebroken om het goed af te ronden en de “rafelranden”  recht te breien. De echte laatste steen is nog niet gelegd.