Nieuwe of bestaande locatie voor een school?

Al enkele jaren blijft het in de lucht hangen: Waar komt de nieuwe basisschool in de wijk rond de Westkant? Enkele jaren geleden kwam de voorkeurslocatie van het college ineens uit de lucht vallen, het moest op de plek van de huidige Westkant gebeuren. Een chaotische informatieavond voor de raad en omwonenden was het gevolg, waarna de wethouder het voorstel introk.

Nu was er een nieuw voorstel vanuit het college. De nieuwe school moet op ‘Westkant-Zuid’ komen.
Deze locatie zou verder worden uitgezocht door wethouder Ligtenberg en wethouder Bruijniks. Laatstgenoemde zou erbij gehaald worden om eventuele ruimtelijke en infrastructurele bezwaren vanuit de buurt te weerleggen en op te lossen. Dit zou het zogenaamde wisselgeld moeten worden. In het proces wat voorgesteld was, zouden de locaties Westkant-Noord (de plaats van de huidige Westkant) en de KlimOp niet worden onderzocht. De buurt rond de Westkant-Zuid was al meteen fel gekant tegen dit voorstel.
Dit omdat volgens het college de locatie Westkant-Zuid meer opties gaf op onderwijskundig gebied en het zou ook nog eens het zogenaamde imagoprobleem van de KlimOp oplossen. Dit laatste was vooral een wens van Stichting Leerrijk, die de huidige locatie van de KlimOp om deze reden niet wil.

Echter was het volgens de informatie die er nu lag (of juist niet lag), helemaal niet logisch om de Westkant-Zuid als voorkeurslocatie aan te duiden. Volgens het ruimtelijke onderzoek was namelijk de huidige plek van de KlimOp het meest positief bevonden. Deze plek omvat het grootste stuk grond. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kwam tot deze conclusie. De financiële onderbouwing miste volledig en helaas hielden ook de onderwijskundige argumenten geen stand.

Pro3 heeft samen met de VVD, een amendement ingediend om in de komende maanden de locaties Westkant-Zuid én KlimOp uit te gaan pluizen. Dit amendement werd door het CDA en GemeenteBelangen (minus raadslid Loes Heijs) gesteund. We verwachten uiterlijk aan het einde van dit jaar een goede afweging te kunnen maken tussen beide locaties, met alle financiële, ruimtelijke, infrastructurele en onderwijskundige onderbouwing. Uiteindelijk willen we gewoon een school waar goed onderwijs gegeven gaat worden, want dat verdient ieder kind in onze gemeente.

Bekijk hieronder de inbreng van fractieondersteuner Louis Laros op de opiniërende avond en de inbreng van fractievoorzitter Peter Flohr op de raadsvergadering over dit onderwerp: