Armoede anders bestrijden

Een MaatschappijHuis voor alle doelgroepen

Nederland klimt langzaam uit het dal van de economische crisis. Er komen meer nieuwe banen bij, de overheidstekorten lopen terug en veel bedrijven krijgen weer iets meer vlees op de botten.

Armoede blijft een groot probleem
Het probleem is dat niet iedereen profiteert van het economisch herstel. Er zitten nog altijd te veel mensen thuis zonder betaald werk. Te veel kinderen groeien op in armoede. Nieuwe Nederlanders (statushouders) komen moeilijk aan een baan, waardoor hun integratieproces schade oploopt. Armoede is een slopend probleem: het demotiveert mensen, breekt hun sociale contacten en eigenwaarde af. Kinderen die opgroeien in armoede dragen dit soms hun leven lang met zich mee. Ook de gemeente Loon op Zand kent schrijnende gevallen van armoede.

 

Een vernieuwende oplossing: samen sta je sterk
Pro3 vindt dat de gemeente een voortrekkersrol moet nemen bij het daadkrachtig bestrijden van armoede op lokaal niveau. Daarom wil Pro3 zo snel mogelijk gesprekken tussen de gemeente en organisaties en die zich dagelijks bezig houden met armoedebestrijding. De inzet van die gesprekken zou een doeltreffend armoedebeleid moeten zijn mét goede huisvesting. Organisaties die armoede bestrijden hebben volgens Pro3 recht op een gebouw waar voldoende voorzieningen en mogelijkheden aanwezig zijn. Pro3 denkt bijvoorbeeld aan Stichting Gered Gereedschap, de Voedselbank, de Spullenbank, de Fietsenbank, de Klussen en Diensten Centrale en de Stichting Vluchtelingenwerk. Al deze organisaties leveren een waardevolle bijdrage aan het bestrijden van armoede, hier lokaal en elders ver weg.

Een MaatschappijHuis voor de gemeente Loon op Zand
Pro3 voelt veel voor een MaatschappijHuis. Dit is een gebouw waarin alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn voor alle organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van armoede. Een gebouw met een maatschappelijke functie waarbinnen organisaties de krachten kunnen bundelen, en kunnen samenwerken om armoede terug te dringen.

In een MaatschappijHuis zou ook gekeken kunnen worden naar beschutte werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er kunnen tevens plekken gecreëerd worden voor vrijwilligers, bijvoorbeeld voor mensen die al geruime tijd werkloos zijn en op zoek zijn naar een nieuw doel. Statushouders zouden er vrijwilligerswerk kunnen doen, waardoor zij in contact komen met Nederlandse mensen en zich de taal, normen en waarden sneller eigen maken. Er kunnen contacten gelegd worden tussen verschillende doelgroepen.

Pro3 gaat met dit onderwerp in de gemeenteraad en daarbuiten aan de slag.