Raad 20 mei 2010: Bed- en Breakfast / Lokale Omroep

Bed- en Breakfastnotitie

Twee punten zijn uitvoerig besproken. Kan er ook in een vrijstaand bijgebouw een bed en breakfastvoorzieing worden toegestaan, en de vraag of bij een bed- en breakfastvoorziening aanwezigheid van eigen parkeervoorzieningen strikt noodzakelijk is.

Over het vrijstaand bijgebouw als mogelijke B&B-voorziening stond de wethouder (Ruud van Eijkeren) op het standpunt dat voorkomen moet worden dat van het bijgebouw een tweede woning gemaakt zou kunnen worden. Maar hij was wel bereid om een snel onderzoek uit te laten voeren of er echte belemmeringen zijn voor een dergelijk beleid. Hij beloofde heel snel met het resultaat van dit onderzoek te komen, d.w.z. nog voor de zomer.

Wat betreft de parkeervoorzieningen wees de wethouder op het beslag wat dit zou kunnen leggen op de directe omgeving. Daarbij is controleren en handhaven een probleem voor de gemeente. Niettemin was hij bereid om op grond van een beroep op de hardheidsclausule afwijkingen toe te staan voor specifieke vragen.

Met bovenstaande toezeggingen is de raad in meerderheid (GemeenteBelangen, PRO3, Lijst Loon op Zand en het CDA) akkoord gegaan met de bijgestelde beleidsnotitie.

Financiering lokale publieke media-instelling

 Het College stelde voor om de lokale publieke media voor 2010 een structurele subsidie toe te kennen van ca. € 12.000 en een incidentele bijdrage van € 3.000 om overgang naar het digitale kabelnet mogelijk te maken. De meerderheid van de raad stond aarzelend tegenover dit voorstel. Met de komende bezuinigingen voor de deur vindt men het voorbarig om los daarvan nu al geld te bestemmen. Ook werd verwezen naar het ontbreken van een evaluatie van de lokale omroep. Prestatieafspraken zijn nog niet getoetst. Uiteindelijk is de incidentele bijdrage voorlopig niet in stemming gebracht en ging de meerderheid van de raad (GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst loon op Zand) akkoord met de subsidieverstrekking van € 12.000. Een bedrag wat via het gemeentefonds doorgesluisd moet worden naar de omroep.