Font Size

SCREEN

Cpanel

Ruimte voor onderwijs en ruimte voor de toekomst

Nu de optie voor een nieuwe school  op de locatie de Vossenberg komt te vervallen blijven er nog 2 locaties over waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het meest voor de handliggend is op het terrein van  de huidige basisschool tussen de Berndijksestraat, Anjerstraat en de Asterstraat. Een brede basisschool die invulling geeft in het westelijk gedeelte van Kaatsheuvel  en gelijktijdig in de toekomst de  leerplichtige kinderen uit de nieuw te bouwen wijk aan de Sweenstaat (=Westwaard) kan opnemen.

Nieuwbouw  boven verbouwen omdat we dan een duurzamere en energiezuinige school kunnen bouwen voor de toekomst van ons onderwijs. Nieuwe functies kunnen worden toegevoegd die een meerwaarde geven als een brede basisschool. Aanpassingen van de wegenstructuur en inrichting van een woonerf zorgt er voor dat verkeersveiligheid maximaal is.

Nieuwe functies voor de Westkant?

In onze gemeente zijn tal van vrijwilligers bezig zich in te zetten voor het welzijn van andere inwoners, dichtbij huis. in een ontwikkelingsland of voor mensen in oorlogsgebieden. Hun inzet verzacht in ieder geval het dagelijks leven van hen die het hard nodig hebben.

Kaatsheuvel huisvest verschillende organisaties die opkomen voor andere mensen, hier en elders in de wereld. Organisaties die met heel weinig geld moeten zien rond te komen. Vaak hebben ze een slechte of te krappe huisvesting. Pro3 maakt zich zorgen over de toekomst van deze organisaties:

  1. Stichting Gered Gereedschap is momenteel veel te klein gehuisvest aan de Koningin Emmastraat en kan hierdoor het vele werk niet aan omdat er geen ruimte aanwezig is om vrijwilligers een werkplek te geven.
  2. De Spullenbank is gehuisvest  in een voormalige garage aan de Mgr. Völkerstraat. Elementaire voorzieningen zoals water en sanitair ontbreken. In de winter is er geen verwarming.

Pro3 zou het mooi vinden als we deze organisaties voor een langere termijn kunnen onder brengen in een gebouw in Kaatsheuvel.

Met de verhuizing van de sportactiviteiten van de Westkant naar de nieuw te bouwen Sportcentrum de Werft ontstaat er ruimte waarin de genoemde organisaties onderdak kunnen vinden. Een ruimte die ook op de toekomst is voorbereid.

Jan van Gorkum, raadslid Pro3

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.