Font Size

SCREEN

Cpanel

SMC failliet? Wat nu met de Werft en de Wetering?

Op 28 april werd bekend dat het SMC als beheerder en exploïtant van De Werft en de Wetering faillissement  zal aanvragen. Het SMC ziet geen kans om de exploïtatie van de gebouwen voort te zetten zonder extra financiële middelen van de gemeente. Volgens uitlatingen in de krant van een bestuurslid van het SMC zou het om tonnen gaan.

Dit is een zware slag voor het personeel (ca. 11 mensen) die bij het SMC werkzaam zijn. Onbekend is tot nu toe wat dit in de praktijk voor hen betekent en welke regelingen voor hen getroffen kunnen worden.

Maar ook de gebruikers en de verenigingen staan straks misschien voor gesloten deuren. Zij krijgen voor het weekend nadere informatie van het SMC. Kunnen zij  gebruik blijven maken van de accommodaties? Voor het onderwijs (gymlessen van de scholen) zal op korte termijn een oplossing gevonden moeten worden.

Pro3 is van mening, en dat zal voor de andere partijen net zo gelden, dat de onzekerheid over de toekomst zo snel mogelijk plaats moet maken voor duidelijkheid wat personeel, gebruikers en verenigingen te wachten staat.

De situaties in Kaatsheuvel met de Werft en in de kern Loon op Zand met de Wetering zijn niet dezelfde. Een groot deel van de sociaal-culturele activiteiten in de Werft zijn verhuisd naar het nieuwe gemeenschapshuis het Klavier. Het door kunnen laten gaan van sportactiviteiten vormen daar de belangrijkste zorg op dit moment.

In Loon op Zand hebben we met meerdere soorten activiteiten te maken. Zo vormt de Bibliotheek een belangrijk gebruiker van de Wetering. Maar ook De Koninklijke Harmonie "Sophia's Vereeniging" is een belangrijke gebruiker van de Wetering. Wekelijks vinden hier de repetities plaats. Andere sociaal-culturele activiteiten zoals zangkoren en de biljartvereniging vinden wekelijks een thuishonk in de Wetering. De sporthal wordt door verschillende verenigingen en de basisscholen gebruikt. Incidentele activiteiten zoals Loonstars, het jeugdvakantiewerk en de Dorpskwis maken gebruik van de Wetering.

Er is voor de Wetering reeds een proces gestart door een plangroep in te stellen die zich actief bezig zal houden met de toekomst van de Wetering. Ook voor deze plangroep is het zaak dat snel duidelijk wordt wat de ruimte is die zij nu heeft.

De gemeenteraad zal op korte termijn verder geïnformeerd worden over de gevolgen en de verdere te bewandelen weg. Goed te horen is in ieder geval via het persbericht van Gemeente en SMC dat zij beiden het van groot belang vinden dat de Werft en de Wetering beschikbaar blijven voor de gebruikers.

Inmiddels is net een raadsinformatiebrief van het College verschenen over de achtergrond van het besluit. Deze is hieronder te downloaden. In deze brief, gericht aan de Raad, wordt uiteengezet waarom het College geen extra middelen in het SMC wil stoppen. De gemeente wil waarborgen  dat de panden open blijven voor de maatschappelijke gebruikers. SMC heeft aangegeven dat zij deze verplichtingen gezien haar financiële situatie niet meer kan nakomen.

Raadsinformatiebrief_29_april_2016

 

vorige jaar:

Principeakkoord met SMC op 23 april 2015

Notulen vergadering van de raad op 23 april 2015

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.