Uitbreiding van de Efteling: Een gouden kans of een monsterverbond?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Marcel Kramer, fractieondersteuner bij Pro3.


De Efteling breidt zich in hoog tempo uit. Het attractiepark wil in 2020 ruim 5 miljoen bezoekers per jaar verwelkomen. Volgens de Efteling zijn daarvoor twee dingen nodig: vergroting van het attractiepark en meer bedden voor meerdaagsverblijf. De plannen van de Efteling om die groei te verwezenlijken zouden er onder andere voor zorgen dat de Horst als verbindingsweg verdwijnt. Veel inwoners maken zich daarom zorgen. Gaat de groei van de Efteling niet ten koste van de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de dorpen en buitengebieden? Anderen zien juist de voordelen: meer werk, een groeiende toeristensector, nieuwe kansen en meer inkomsten voor de gemeente.

Ikzelf ben geen tegenstander van verdere groei van de Efteling. Ik vind de Efteling een zegen voor onze gemeente en een bron van werk en stabiliteit. Die groei moet echter niet zo maar klakkeloos plaatsvinden. In mijn ogen moet er rekening gehouden worden met drie factoren als we het hebben over uitbreiding van de Efteling:

  1. Uitbreiding van de Efteling creëert meer werkgelegenheid, inkomsten en kansen voor onze gemeente.
  2. Uitbreiding van de Efteling mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze dorpskernen.
  3. Inwoners moeten vanaf het begin blijvend betrokken worden bij de plannen van de Efteling en de gemeente.


Uitbreiding van de Efteling creëert meer werk en inkomsten
De Efteling is een grote werkgever in de regio. Honderden mensen uit onze gemeente (waaronder veel jongeren) werken in de Efteling. Lokale ondernemers leveren producten en diensten aan het attractiepark. De gemeente krijgt via de toeristenbelasting inkomsten uit de Efteling binnen. Verdere uitbreiding van de Efteling is voor al deze groepen goed. Uitbreiding creëert meer werkgelegenheid, meer vraag naar producten en diensten en meer inkomsten voor de gemeente. Het opent ook mogelijkheden om de lokale toeristensector verder te ontwikkelen. Groei van de Efteling zorgt ervoor dat we als gemeente meer geld binnenkrijgen. Dat geld kunnen we – vind ik – weer gebruiken om de lokale economie te versterken en werkloosheid te bestrijden.

Uitbreiding mag niet ten koste gaan van de leefomgeving
Ondanks de vele voordelen die uitbreiding van de Efteling heeft, moet die uitbreiding niet ten koste gaan van de leefomgeving in onze gemeente. Onze dorpen moeten goed bereikbaar blijven. Dit betekent voor mij dat er altijd een breed fietspad moet blijven bestaan tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel, langs de N261. Dit fietspad zou bijvoorbeeld door de Efteling betaald kunnen worden als teken van goede wil naar de bevolking. Er moet ook goed gekeken worden naar de Horst. Wat zijn de gevolgen van het eventuele verdwijnen van die weg? Ikzelf zou er niet zo veel problemen mee hebben als de Horst verdwijnt – we hebben tenslotte de gloednieuwe N261 –, maar ik vind wel dat er goed gekeken moet worden naar eventuele alternatieven. Is het bijvoorbeeld mogelijk om ondanks de uitbreiding van de Efteling toch een autoweg te laten bestaan parallel aan de N261, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand? En zo ja, wat zijn hiervan de kosten? Ik vind dat dit soort vragen eerst goed beantwoord moet worden voordat we definitief gaan besluiten over uitbreiding.

Inwoners moeten betrokken worden bij de plannen van de Efteling
Een belangrijk punt in de groeiplannen van de Efteling is het betrekken van inwoners bij die plannen. Dit betrekken moet verder gaan dan een informatieavond. Inwoners hebben een duidelijke mening over de plannen van de Efteling, en die mening moet tijdens het hele proces gehoord worden. Inwoners – en zeker omwonenden van de Efteling – moeten gedurende het hele proces goed geïnformeerd worden, betrokken worden bij de plannen en de kans krijgen om hun eigen input te geven. Die input moet ook zichtbaar worden meegenomen in de uiteindelijke plannen. Communicatie en samenwerking zijn ook hier weer de toverwoorden voor succes.

Uitbreiden: ja of nee?
Als ik naar deze drie punten kijk, zou ik zeggen dat de Efteling gerust verder uit mag gaan breiden, maar wel onder voorwaarden. De Efteling en de gemeente zijn goede buren en kunnen veel voor elkaar betekenen. Het zijn van goede buren betekent echter ook dat je heldere afspraken maakt en kaders stelt. Voor mij zijn die kaders helder: