Font Size

SCREEN

Cpanel

SMC op weg naar een nieuwe vorm

Het doek voor het SMC als organisatie is gevallen. SMC oude stijl wordt vervangen door het inrichten van een nieuwe organisatie. Een proces van jaren is in de raadsvergadering van 23 april  daarmee afgesloten.

De Werft in Kaatsheuvel en de Wetering in Loon op Zand krijgen een nieuwe organisatie om zich heen. Het sociaal-culturele deel van de Werft gaat over naar het Klavier. Over het behoud van de sportaccommodaties bij de Werft volgt nader onderzoek om te bepalen in welke vorm dat zal gebeuren.

Het definitieve besluit is voorafgegaan door raadsvergaderingen die te vaak achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. Daar waren alle partijen het over eens, maar het kon ook niet anders zoals het proces is gelopen. Er moest voorzichtig geopereerd worden tijdens de onderhandelingen. Voorkomen moest worden dat verenigingen op enig moment te maken kregen met gesloten deuren.

Ook Pro3 betreurt dat er veel achter gesloten deuren heeft moeten plaats vinden. Om toch een tipje van de sluier op te lichten vindt Pro3 dat de twee belangrijkste basisdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, (desnoods met het weglakken van bedrijfsgevoelige actuele informatie). Het BMC-rapport en de afwegingen die in een samenvattend document zijn vastgelegd geven een goed beeld van de verschillende dilemma's waar het College en de Raad positie hebben moeten kiezen.

Overname gebouwen op basis van een schuldvereffening van het SMC

Pro3 vindt van belang dat duidelijk wordt gemaakt dat de gebouwen en inventaris van het SMC niet zomaar worden overgenomen. Sommigen denken misschien dat er zowaar 4 miljoen beschikbaar is om dit als gemeente hieraan te besteden. Met instemming van de Raad is in het principeakkoord opgenomen dat deze 4 miljoen als vereffening moet worden gezien van de schuldpositie van het SMC bij de gemeente. 

Hoe nu verder?

Belangrijk is dat een grotere rol en betrokkenheid voor College en Raad uitgangspunt is bij de verdere invulling van de toekomst van de nieuwe organisatie. Het nieuw in te stellen bestuur moet uit kunnen van de kaders die de Raad vaststelt. Deze kaders vormen de leidraad voor het nieuwe bestuur, maar ook voor diegene die de komende periode de bedrijfsvoering moet omvormen.

Pro3 adviseert de Raad en het College om een duidelijke route te schetsen naar de invulling van de nieuwe organisatie en een verbinding te leggen met het totale accommodatiebeleid van de gemeente.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.