Font Size

SCREEN

Cpanel

Aandeel Pro3 bij de coalitievorming

In de raadsvergadering van 24 april 2014 wordt een coalitieakkoord bekrachtigd. Een akkoord dat bereikt is door de partijen GemeenteBelangen (GB), CDA en Voor Loon. Een nieuw College zal worden geïnstalleerd met drie wethouders: Gerard Bruijniks (GB), Kees Grootswagers (CDA) en Wil Ligtenberg (Voor Loon).

Hoe kom je nu na de verkiezingen van 19 maart tot een nieuw College?
De gemeenteraad heeft er vooraf voor gekozen om een externe informateur (Ton Horn) de opdracht te geven om te onderzoeken welke combinatie van partijen de meeste kans van slagen geeft om aan een nieuwe college deel te nemen. De informateur houdt over deze vraag met alle partijen gesprekken. Op basis van deze gesprekken formuleert de informateur een advies. Vervolgens gaat een formateur aan het werk om met de geadviseerde partijen voor een nieuw college te bezien of er een inhoudelijke akkoord te bereiken is. Dit akkoord vormt de basis voor een nieuw College.

Pro3 vindt het belangrijk dat deze procedure wat Pro3 betreft zo helder mogelijk is. Openbaarheid geeft inwoners de kans om te begrijpen welke rol en positie Pro3 in dit proces heeft ingenomen. Daarom kiest Pro3 ervoor om haar adviezen tijdens deze procedure nu openbaar te maken. Deze adviezen, alsmede het concept-coalitieakkoord en definitief akkoord zijn onderaan dit artikel in te zien en/of te downloaden.

Het informatieproces: welke partijen in het College?
Voorafgaand aan een gesprek met de informateur heeft Pro3 haar advies aan de informateur gestuurd. In dit advies wordt met onderbouwing aangegeven aan welke coalitie Pro3 de voorkeur geeft. Daarna heeft een goed gesprek plaatsgevonden met informateur (Ton Horn).

In zijn eindadvies adviseert de informateur om te komen tot een coalitie van GB, CDA en Voor Loon. De tweede voorkeurscoalitie zou moeten bestaan uit GB, Voor Loon en Pro3. De informateur adviseert tevens om de partijen die niet in de coalitie zitten toch te betrekken bij de onderhandelingen om tot een coalitieakkoord te komen. Dit laatste is ook uitdrukkelijk door Pro3 ondersteund bij de presentatie van het eindadvies van de informateur.

Het formatieproces: Is er een inhoudelijk akkoord te bereiken?
GB, CDA en Voor Loon zijn onder leiding van formateur Gerard Bruijniks met elkaar aan de slag gegaan om tot een coalitieakkoord te komen. VVD en Pro3 hebben van de formateur een uitnodiging gehad om ook een bijdrage te leveren aan een coalitieakkoord.

Pro3 heeft deze uitnodiging in dank aanvaard en een advies aan de formateur gestuurd. Op 16 april is een concept-coalitieakkkoord door Pro3 ontvangen met de vraag hierop een reactie te geven. In een schriftelijke reactie en in een goed gesprek met de drie coalitiepartijen-in-wording is op dit concept gereageerd. Het definitieve coalitie-akkoord is uiteindelijk op 23 april gepresenteerd aan de politieke partijen.

Staat Pro3 nu buitenspel de komende 4 jaar?
In het geheel niet. Pro3 constateert op basis van het coalitieakkoord dat het bestaande beleid van de afgelopen 4 jaar voortgezet wordt. Hieraan heeft Pro3 een belangrijke bijdrage geleverd en heeft daar ook verantwoordelijkheid voor gedragen. Het is ook dit beleid waar Pro3 in de komende 4 jaar ondersteuning aan zal geven. 

In te zien en/of te downloaden door op onderstreepte titel te klikken:

27 maart Advies Pro3 aan de informateur
9 april Eindrapport informateur
11 april Advies Pro3 aan de formateur
16 april Concept Coalitieakkoord
17 april Reactie Pro3 op concept-akkoord
24 april Definitief Coalitieakoord

 

 

 

 

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.