Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 11 maart: Fractie Pro3 geïnstalleerd

Bij de installatie van de fractie van Pro3 is door de fractievoorzitter het volgende bijgedragen.

Vanavond mag ik als fractievoorzitter namens de nieuwe partij Pro3 voor de eerste maal het woord tot u richten. Pro3 heeft zich als tweede grootste partij een stevige plaats verworven in de gemeenteraad. Vanaf deze plaats wil ik dan ook al onze kiezers heel hartelijk bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Wij hebben er het grootste vertrouwen in dat wij aan de verwachtingen van onze kiezers zullen voldoen. Overigens wil ik namens Pro3 de VVD en Lijst Loon op Zand feliciteren met hun behaalde winst en Gemeentebelangen complimenteren met het behoud van hun zeven zetels.

Welkom Mark Wijtenburg, Rien van Bijsterveldt en Esther van der Donk. Wij zullen samen met z’n vieren in deze raad er wat van maken. Welkom ook aan alle nieuwe collega-raadsleden. Wij gaan ervan uit dat door een goede onderlinge samenwerking in duaal opzicht de gemeenteraad haar gezag krijgt, die zij verdient als hoogste bestuursorgaan van deze gemeente.  

 

De komende raadsperiode zal ook onze gemeente te maken krijgen met verminderde inkomsten via het gemeentefonds. De economische crisis zal aan ons niet voorbijgaan. Enkele weken geleden verscheen een rapport van het VNG (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten) met als titel “Knollen of Citroenen”. In dit rapport staan handreikingen voor de nieuwe raad. Deze handreikingen zijn niet zomaar opgesteld. Het gaat om creatieve oplossingen waar de gemeente profijt van kan hebben. Er zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Als raad zullen wij daar eerlijk over moeten zijn en de inwoners geen citroenen moeten verkopen als wij niet meer dan knollen te bieden hebben.

 

Kortom, er staat ons een enerverende periode te wachten. Een periode van uitdagingen, nieuwe kansen en bezuinigingen. Duidelijk is dat in een dergelijke periode de burgers, de inwoners, nog meer dan tot nu toe, betrokken moeten worden bij de plannen en ontwikkelingen van de gemeente. Wij hebben onze inwoners en hun organisaties echt serieus te nemen. Het gaat niet alleen om samenwerking tussen de bestuursorganen. Wij zullen veel meer dan tot nu toe samenwerking moeten zoeken met onze inwoners. Alleen dan kunnen we maximaal gebruik maken van hun vindingrijkheid en de creativiteit om met goede oplossingen te komen die door meerderheden worden gedragen. Die aanvaardbaar zijn. De inwoner als een serieuze partner bij allerlei projecten en deelprojecten, dat is de uitdaging waar Pro3 voor staat. De tijd dat we de als de gemeente de burgers alleen informeren, maar niet betrekken bij beleidsontwikkeling moeten we ver achter ons laten.

Betekent dit dat wij als raadsleden de taken maar beter helemaal over kunnen dragen aan praatgroepen, meedenkgroepen en klankbordgroepen? Dat is geenszins het geval. Juist de raad heeft en houdt de primaire verantwoordelijkheid om kaders te trekken en te controleren. Van de raad mag wel meer een coachende rol verwacht worden naar de betrokken burgers en organisaties.

Een dergelijke benadering moet bijvoorbeeld gevolgen hebben voor ons vergadersysteem.

Waarom niet nu heel expliciet kiezen voor een meer open vergaderstelsel, waarbij bij iedere commissie en afhankelijk van de onderwerpen, gericht groepen burgers en organisaties uitgenodigd worden om mee te denken en mee te praten.

 

Voorzitter, Pro3 gaat vol goede moed deze raadsperiode aan. En laat ik vooral benadrukken dat Pro3 meer is dan de som van de samenstellende delen. Daar zullen we maximaal gebruik van maken en we hopen dat de raad met ons ook de weg naar de burgers, heen en weer, meer dan tot nu toe, zal bewandelen. Ik wens deze raad heel veel wijsheid, denkkracht, daadkracht en duaal denken toe.

 

Dank u wel.

 Download notulen raadsvergadering 11 maart 2010 hier

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.