Font Size

SCREEN

Cpanel

Jongeren: ga stemmen!

Een persoonlijke mening van Marcel Kramer en Louis Laros

Je bent tussen de 18 en de 25 jaar. Je studeert, loopt stage, hebt een bijbaantje en werkt aan een relatie (of geniet van een vrijgezellenbestaan). Wat kan jou de gemeentelijke politiek nu schelen? Het gemiddelde antwoord is: “helemaal niets, ze zoeken het maar lekker uit”. En juist hier zit een groot probleem, want de gemeentelijke politiek gaat jou juist wel iets aan. Heel veel zelfs!

De toekomst van jongeren in de gemeente

Denk er maar eens over na. Binnen enkele jaren wil je op jezelf, dus hoop je dat er tegen die tijd voldoende betaalbare huurwoningen staan. Je wilt het liefste stage lopen in de buurt, want dat is qua reistijd wel zo gemakkelijk. Je wilt goede busverbindingen van en naar je opleiding. Je wilt een plek om ’s avonds door de weeks een keertje iets te gaan drinken met vrienden. Je wilt bij DESK kunnen blijven voetballen, zonder dat dit al te veel geld kost. Dit zijn allemaal zaken waar juist de gemeentelijke politiek een grote invloed op kan hebben. Jou stem telt dus wel degelijk mee!

En wat heeft Pro3 daar mee te maken?

Pro3 zet zich de komende vier jaar in voor een aantal zaken die juist voor jongeren heel belangrijk zijn. Wij willen voldoende sociale huurwoningen, waar jongeren zoals jij en ik een start kunnen maken als zelfstandige in onze eigen gemeente. Wij willen dat bussen goed bereikbaar blijven, en hebben ons hard gemaakt voor de komst en het voortbestaan van de Nightliner. Pro3 is een voorstander van horeca in het nieuwe centrum, zodat je ook ’s avonds eens wat kunt gaan drinken. Plannen hiervoor zijn in een ver stadium. Ook willen wij graag dat jongeren meer betrokken worden bij zaken die hen aangaan (denk maar eens aan jongerencentra, woningbouw en evenementenorganisatie). Wij willen graag dat de gemeente hiervoor ruimte en tijd vrijmaakt. 

Stagevijver: stageplaatsen bij lokale ondernemers

Een uniek punt in ons verkiezingsprogramma is ons plan voor een stagevijver. Wij willen bedrijven in de gemeente Loon op Zand gaan koppelen aan studenten die woonachtig zijn in onze gemeente. Een onderwijsstage, bedrijfsstage, journalistieke stage … en dat allemaal op fietsafstand. Die mogelijkheid willen wij als Pro3 samen met lokale ondernemers, bedrijven en jongeren gaan realiseren. 

De stem van de jongere doet er toe.

Om de stem van jongeren voor de gemeenteraad beter hoorbaar te maken, zijn wij een van de drijvende krachten geweest achter de oprichting van de Jeugd en Jongerenraad Loon op Zand, die nu zijn achterban aan het uitbouwen is.

Dus, beste collega-jongere, ook jouw stem geldt. Want alleen met jouw stem, met jouw steun, zijn wij in staat om deze plannen de komende vier jaar uit te voeren. Ga 19 maart dus stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en maak gebruik van je stemrecht. Want zoals ons Pro3 verkiezingsprogramma zegt: Samen Werkt Beter!

Louis Laros (20 jaar), kandidaat raadslid, lijst 2, plaats 4
Marcel Kramer (21 jaar), kandidaat raadslid, lijst 2, plaats 7

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.