Font Size

SCREEN

Cpanel

Inwoners zelf WOZ-waarde laten bepalen

Iedere woningeigenaar heeft er mee te maken: het vaststellen van de WOZ-waarde van de woning. Deze WOZ-waarde is belangrijk voor huiseigenaren: onder andere de onroerende zaakbelasting (OZB) en de waterschapsheffing zijn erop gebaseerd. 

Vaak leidt de vaststelling van de WOZ-waarde tot ergernissen aangezien de bepaling van de waarde niet volledig duidelijk is. Inwoners van onze gemeente kunnen niet exact zien hoe de waarde tot stand is gekomen. De genoemde referenties worden vaak niet als zodanig herkend. Dit leidt ertoe dat er veelvuldig bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag. In Loon op Zand maakt gemiddeld tussen de 2 en 3 procent van de inwoners bezwaar. De kosten van deze bezwaarprocedure komen voor rekening van de gemeente. 

In de gemeente Tilburg loopt sinds eind 2012 een proef met deze WOZ-waarde. In Tilburg kunnen particulieren online de opbouw van de waarde bekijken en eventueel een verzoek tot wijziging doen. Een ambtenaar bekijkt vervolgens of dit verzoek gegrond is en past het (eventueel) aan. 

Dit systeem heeft enkele grote voordelen. Zo krijgen particuliere huiseigenaren een beter inzicht in de opbouw van de waarde van hun huis. Daarnaast hoeft de gemeente niet een formeel besluit op het bezwaar op te stellen. Dit bespaart kosten en tijd. Het aantal bezwaarschriften, en daarmee ook beroepsschriften, zal afnemen door de invoering van dit systeem. Het aantal bezwaren is in Tilburg met bijna de helft gedaald. 

Pro3 wil binnen de gemeente Loon op Zand de wijze van WOZ waarde berekenen  ook slimmer aanpakken. Ook in onze gemeente kan een systeem als in Tilburg worden ingevoerd. Dit zal de gemeente kosten besparen en bewoners minstens het gevoel geven inspraak te kunnen hebben bij de waardebepaling van hun woning. Pro3 ziet hierin dus een win-win situatie!

Lees/download hier het evaluatierapport van de proef in Tilburg

Giel Stoepker, kandidaat raadslid, nr. 12 op de lijst van Pro3.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.