Font Size

SCREEN

Cpanel

Houdt Uno Animo op te bestaan? Natuurlijk niet!

Een reactie op de onrust bij het bestuur van Uno Animo

In Rond de Toren van 30 jan. en het Brabants Dagblad van 31 jan. stond een brief van een zeer verontrust bestuur  van voetbalvereniging Uno Animo. Het bestuur denkt dat de vereniging ernstig in haar bestaan wordt bedreigd. Ook geeft het bestuur een stemadvies aan haar leden om te zorgen voor een andere samenstelling van de gemeenteraad.

Voor Pro3 is deze berichtgeving aanleiding een reactie te geven. De ongerustheid moet weggenomen worden, zeker als blijkt dat de weergegeven feiten niet kloppen. Dat de contributie de komende jaren twee tot drie maal zo hoog worden is een uitspraak die op een misverstand moet berusten.

Pro3 roept het bestuur op om met de andere buitensportverenigingen en de gemeente onder leiding van een onafhankelijke voorzitter met elkaar in gesprek te gaan. Een impasse moet op deze manier doorbroken worden. Gezamenlijke problemen kunnen ook gezamenlijk worden opgelost.

Ook roept Pro3 het bestuur op om met de gemeente te bekijken op welke manier maatwerk geleverd kan worden. De verenigingen verschillen onderling op onderdelen. Maatwerk moet mogelijk zijn om tot oplossingen te komen voor de bedreigingen die men ervaart. Er zijn genoeg kansen te benutten om de huidige verontrusting weg te nemen.

Hieronder het antwoord van Pro3 op het ingezonden stuk in Rond de Toren.

{pdf}media/HoudtvoetbalverenigingUnoAnimooptebestaan.pdf{/pdf}

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.