Font Size

SCREEN

Cpanel

Op weg naar peuterarrangementen

De komende jaren zal het traditionele peuterspeelzaalwerk opgaan in een nieuwe voorziening: een peuterarrangement. Het staat open voor kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden. Kinderen kunnen van deze voorziening gebruik maken tot zij naar de basisschool gaan. Het aanbod wordt meerdere dagdelen per week gegeven, 3 uur per dagdeel. Peuterarrangement is de nieuwe naam voor peuterspeelzaal. Peuterarrangementen worden aangeboden op aparte locaties en op kinderdagverblijven.

Peuterarrangementen gaan deel uitmaken van de kinderopvang. Tijdens een peuterarrangement spelen kinderen tussen 2 en 4 jaar samen voor een periode van 3 uur, in groepen van 12 tot 16 kinderen, meerdere malen per week.

Voordat het in de gemeente Loon op Zand zover is dat peuterarrangementen kunnen worden aangeboden is in oktober 2012 een voorbereidingsperiode gestart samen met de toenmalige aanbieders van peuterspeelzaalwerk. Deze aanbieders (SKCMB, MIKZ, 't Huys) hebben samen met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten om 'kindcentra 0-4' jaar te ontwikkelen waarin peuterarrangementen een onderdeel vormen van het aanbod.

De gemeenteraad aan zet

Een voorstel van wethouder Ligtenberg namens het College is in de raadsvergadering van 29 januari j.l. besproken. Inhoudelijk zijn de fracties positief over het voorstel. De raad had echter grote moeite met het feit dat andere aanbieders (andere marktpartijen) dan de drie hiervoor genoemden uitgesloten werden van deelname. Twee andere marktpartijen (Bontekoe, Kanti Kaatsheuvel) hadden hun ongenoegen hierover voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt onverbloemd duidelijk gemaakt.

Het standpunt van Pro3 werd als volgt door Cees van de Ven vertolkt:

{pdf}/dossiers/peuters/2014-01-29_Aanbod_Peuterarrangementen_plus_amendement.pdf{/pdf}

De andere partijen in de raad en de wethouder stonden in principe positief tegenover de inhoud van het amendement. Maar het raadsbesluit op dit moment via dit amendement aanpassen vonden sommigen toch iets te ver gaan. Uiteindelijk is ervoor gekozen om van het amendement een motie te maken waarmee de wethouder naar de deelnemende partijen kon gaan. Het besluit over het raadsvoorstel werd uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. De raad stemde vervolgens unaniem in met de motie en de voorgestelde werkwijze.

De weg naar peuterarrangementen wordt vervolgd.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.