Structuurvisie: over de ruimtelijke toekomst van Loon op Zand

De ruimtelijke toekomst van Loon op Zand wordt deels op de tekentafel geschetst. Het is een voorstel als ruimtelijke toekomstschets waar de gemeenteraad haar fiat aan mag/moet geven. Het is de structuurvisie die vastlegt waar alle ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente binnen moeten passen. De periode gaat over nu tot 2030.

Het ontwikkelen van de structuurvisie gaat stapsgewijze. Eerst worden hoofdlijnen van deze structuurvisie voorgelegd (deel A) aan de gemeenteraad.

Vervolgens wordt op basis van deze hoofdlijnen deel B ontworpen: de projecten die uit de hoofdlijnen kunnen voortkomen.

Als ook deel B door de raad als ontwerp wordt goedgekeurd zullen beide delen voorgelegd worden aan de bevolking. De inwoners kunnen zich dan uitspreken over de voorgelegde voorstellen.

In de zomer van 2014 zal uiteindelijk de definitieve structuurvisie worden vastgelegd. Alle inspraakreacties zullen hierbij betrokken worden.

De verschillende documenten zijn op deze website te vinden bij de dossiers Ruimtelijke Ordening.

In de raadsinformatieavond van 23 januari wordt deel B van de structuurvisie besproken. Hier kan iedereen een bijdrage aan leveren in de vergadering in de Westkant.

In de raadsvergadering van 30 januari zal de gemeenteraad deel B moeten goedkeuren om voor inspraak vrij te geven.

Klik hier voor de Vragen van Raadsfracties en Antwoorden van het College over de structuurvisie-deelB

Klik hier voor het verslag van de informatieavond van 23 jan. 2013