´╗┐

Font Size

SCREEN

Cpanel

Dossier Jeugdzorg in Loon op Zand

De komende jaren gaat er veel veranderen in de jeugdzorg. Ook in Loon op Zand. In juli 2013 is een nieuwe Jeugdwet door de regering opgesteld. De Eerste Kamer moet hier in februari nog een definitief oordeel vellen. De zorg voor jeugd zal voortaan aangestuurd worden vanuit de gemeente.

De jeugdzorg ondergaat een fundamentele verandering om te bereiken dat de jeugdzorg beter en effici├źnter georganiseerd kan worden. Wat eens landelijk en provinciaal georganiseerd was komt nu op het bordje van de gemeente te liggen.

Maar er vindt ook een inhoudelijke verandering plaats met de bedoeling om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij wat ouders en jongeren wensen wanneer zij op zoek zijn naar hulp en ondersteuning.

In de regio Hart van Brabant wordt samengewerkt met 9 gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Ook op het terrein van de jeugdzorg vindt samenwerking plaats. Voor de jeugdzorg betekent dit dat op regionaal niveau afspraken gemaakt worden over onderwerpen die het best op regionaal niveau geregeld kunnen worden. Deze afspraken zijn vervolgens vastgelegd in een document "Samen voor de Jeugd": regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant. Deze afspraken moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Op de raadsvergadering van 29 januari staat dit op de agenda van de raadsvergadering. Op 23 januari vindt een eerste bespreking plaats op een raadsinformatieavond (raad nieuwe stijl). Iedereen kan over dit onderwerp zijn zegje doen.

Pro3 heeft een aparte webpagina met informatie over de jeugdzorg: zie dossiers/jeugdzorg. Ook kunnen hier reacties en commentaar geplaatst worden bij de afzonderlijke artikelen over de jeugdzorg.

Willen deze veranderingen werkelijk slagen dan zullen ouders en jongeren daadwerkelijk bij deze omvorming betrokken moeten worden. Dit vraagt om een open en actieve rol van de overheid en de intentie om aan te sluiten bij wat er onder de burgers leeft. Belangrijk is dat professionals en overheid in dialoog gaan met ouders en jongeren.

Klik hier voor de Vragen van Raadsfracties en Antwoorden van het College over het Regionaal Beleidskader

Klik hier voor het verslag van de informatieavond van 23 jan. 2013

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.