Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 wil jongeren binnen de gemeente houden!

Daarvoor is wel actie nodig!

Behouden van jongeren in Loon op Zand is belangrijk: jongeren geven extra leven aan een gemeente! Vaak vertrekken jongeren naar een grote stad om daar te werken of te studeren en blijven daar dan hangen. Iedereen kent wel zo’n verhaal.
Jongeren zijn nodig om onze gemeente vitaal en levendig te houden. Daarvoor wil Pro3 de komende raadsperiode mogelijkheden scheppen. Mogelijkheden om jongeren binnen de gemeente te houden of weer terug te krijgen zijn bijvoorbeeld een stagemarkt en de startersbeurs.

Een stagemarkt
Een plek waar stage-aanbieders in contact kunnen komen met stagezoekers, waardoor jongeren dichtbij huis ervaring op kunnen doen door middel van een stage. De kans dat een voormalige stageplek een toekomstige werkgever wordt, is groot. Hierdoor zal de noodzaak voor jongeren om te verhuizen naar een grote stad voor werk minder worden, waar de hele lokale samenleving baat bij heeft!

Pro3 vindt dat nagegaan moet worden wat de mogelijkheden zijn voor een stagemarkt. Regionale samenwerking tussen studenten, onderwijs en ondernemers met Baanbrekers als regisseur.

Werkloze jongeren krijgen meer kansen als hen werkervaringsplaatsen en maatschappelijk ondersteunend werk worden aangeboden. UWV en Baanbrekers kunnen dit stimuleren, samen met de gemeente. Dit mag niet ten koste gaan van betaalde banen.

Startersbeurs
Een andere aantrekkelijke mogelijkheid is de startersbeurs, die in de regio Midden-Brabant bestaat. Jongeren uit onze gemeente kunnen daar ook een beroep op doen. Net afgestudeerde jongeren, die maar moeizaam aan een baan kunnen komen, kunnen worden geholpen met zo’n beurs. Het  houdt in dat een jongere, betaald en op de toekomst gericht, werkervaring op doet bij een werkgever. Werkervaring is voor jongeren nodig om voor een goede baan in aanmerking te komen. De startersbeurs is hiervoor het middel bij uitstek. Pro3 wil dat deze startersbeurs nadrukkelijker onder de aandacht wordt gebracht van jongeren in Loon op Zand, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt.

Door de omstandigheden voor stage- of werkzoekende jongeren te verbeteren, wil Pro3 ruimte maken voor de jongere generatie. Iets wat belangrijk is, in een vitale en levendige gemeente!

Louis Laros, kandidaat raadslid Pro3

(Dit artikel verscheen eerder in de Duinkoerier van 25 december 2013)

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.