Font Size

SCREEN

Cpanel

Uw straat, uw wijk, onze gemeente?

Als de gemeente echt van plan is taken  geheel of gedeeltelijk neer te gaan leggen bij u of in uw wijk dan moet het wel mogelijk zijn deze werkzaamheden bijv. in het groenonderhoud  uit te voeren.  Budget, kennis , coördinatie  en de juiste gereedschappen  zijn dan nodig.

Wat kunt u doen als er sprake is van een terugtrekkende overheid, waar je steeds meer over hoort. Een gemeente zegt dan eigenlijk,  als wij het doen kost dat de gemeenschap veel te veel geld. Dit betekent ook dat o.a. de inrichting  en het onderhoud van uw directe leefomgeving een spel hoort te zijn waar meerdere partijen  aan mee kunnen spelen zoals: u zelf, de burger in zijn algemeenheid , de gemeente, maar ook buurt en wijkgroepen  in het bijzonder. Door samen te werken ontstaat er een binding die de leefbaarheid  sowieso  vergroot.

Communicatie
De gemeente moet er zich van bewust te zijn dat het niet alleen met een  inspraakronde geregeld zal zijn. Alleen met vooroverleg , goede  communicatie en samenspraak kunnen we de doelen bereiken waar we samen voor staan. Een verbetering in communicatie vanuit de gemeente met de bevolking is nodig als er werkzaamheden aan groenvoorzieningen, de bestrating of aan het straatmeubilair uitgevoerd worden. Een juiste balans moet gevonden worden waarbij de gemeente zich inderdaad kan terug trekken  en waarbij  de inwoners van onze gemeente voldoende zijn  uitgerust om deze taken op zich te nemen.

Leren los te laten
De gemeente zal taken loslaten als er maatschappelijke initiatieven komen. In maatschappelijke initiatieven, moet de gemeenteraad vertrouwen hebben. Door samen te werken aan een programma staat de raad er niet meer alleen voor. De gemeenteraad moet dan wel durf en lef hebben om actief los te laten en niet alles van tevoren vast te leggen hoe het verder verloopt. Leer van fouten die ongetwijfeld gemaakt gaan worden.

De gemeenteraad zal steeds meer oog moeten hebben voor zaken die samen met inwoners geregeld kunnen worden.

Jan van Gorkum, Raadslid Pro3.  

(dit artikel verscheen eerder in de Duinkoerier van 18 december 2013)

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.