Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 wil initiatieven van inwoners stimuleren

Budget maatschappelijke initiatieven
Eén van de 10 actiepunten uit het verkiezingsprogramma van Pro3 is het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners. De gemeente heeft hiervoor in de begroting geld vrijgemaakt om nieuwe initiatieven ook echt levensvatbaar te maken. Dit budget moet als een startmotor werken.

Minder overheid betekent méér werk voor inwoners
De huidige trend is minder overheid. Maar dat betekent wel dat inwoners meer zelf moeten doen.  Samen met anderen gaat dat natuurlijk een stuk makkelijker. Er zijn veel voorbeelden te vinden van initiatieven die zo zijn gestart en succesvol blijken te zijn. Van de gemeente mag wel verwacht worden dat zij de inwoners daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van werktuigen als de inwoners het groen in de straat  zelf willen onderhouden.

Misschien zijn er inwoners die gezamenlijk een energiecoöperatie op willen starten. Dit kan met een  startbudget op gang geholpen worden.
Ook verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen met nieuwe en creatieve ideëen komen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een plan te ontwikkelen om vrijwilligers aan de verenigingen te binden.
Nieuwe initiatieven hoeven niet altijd geld te kosten. Maar soms is er wat extra’s nodig om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Maatschappelijk betrokken
Met initiatieven van inwoners worden kosten bespaard. Bijvoorbeeld de  kosten van ondersteuning door gemeenteambtenaren. Er zal  ook meer draagvlak zijn want het initiatief komt echt van onderop en wordt niet van bovenaf (de gemeente) aangeleverd. Door inwoners-initiatieven echt te ondersteunen wordt de betrokkenheid tussen inwoners en de betrokkenheid bij de lokale samenleving extra verankerd.
Gelukkig zijn er al veel initiatieven in de gemeente die uitgegroeid zijn tot echte evenementen en die laten zien dat inwoners veel zelf kunnen, zoals het Pleinfestival in Kaatsheuvel en Loonstars in Loon op Zand. Maar ook kleinere initiatieven zoals het speelbos bij de Scorpius zijn het waard om genoemd te worden.
Pro3 meent dat  inwoners goed in staat zijn om leefbaarheid en levendigheid in de dorpen vorm te geven en vast te houden. Voor nieuwe initiatieven die een extra steuntje in de rug nodig hebben kan de gemeente dan bijspringen.

(Dit artikel verscheen eerder in de Duinkoerier van 4 december 2013)

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.