Verdwijnt WML-facilitair uit Loon op Zand?

Pro3 maakt zich grote zorgen over WML-facilitair

Voor het groenonderhoud  verleent WML-facilitair reeds jaren haar diensten in de gemeente Loon op Zand. Het contract loopt per 1 januari 2014 af. Tot grote verrassing en verdriet van WML-facilitair is het contract niet verlengd. Een onderhandse aanbesteding heeft plaats gevonden waarbij niet gekozen is voor WML-facilitair. Een voorlopige gunning is gegeven aan groenonderhoudsbedrijf Van Esch uit Berkel-Enschot. 

Voor WML-facilitair is dit een enorme domper, met name ook voor de ca. 40 mensen die in de gemeente Loon op Zand werkzaam zijn. WML-facilitair heeft 100 vaste medewerkers in dienst en ca. 200 medewerkers via Baanbrekers. WML-facilitair heeft toegezegd dat zij hun uiterste best zullen doen om deze 40 mensen te behouden. Lukt dit niet dan zullen zij terugvloeien naar Baanbrekers.

Voor de gemeente, medebestuurder van Baanbrekers, betekent dit dat hierdoor extra kosten zijn te verwachten als de werknemers van WML-facilitair niet herplaatst kunnen worden.  Daarom verbaast dit WML-facilitair heel erg. Het voelt aan alsof de eigen mensen in de kou worden gezet en hun werkplek wordt ontnomen omdat kennelijk  alleen naar de prijs is gekeken in de aanbesteding.

Wat WML-facilitair ook bevreemdt is dat met deze stap opgebouwde ervaring van de WML-medewerkers in de wijken en buurten van Loon op Zand  teniet wordt gedaan. Zij worden in de buurten gekend, zijn altijd bereid geweest om een helpende hand uit te steken naar de buurtbewoners die zelf het groenonderhoud wilden doen. De verwevenheid met de buurt verdwijnt hiermee. Burgerparticipatie bij het groenonderhoud wordt heden ten dage door de gemeente aangemoedigd. Het is jammer dat kennelijk geen rekening is gehouden met de ervaring van WML-facilitair daarbij.

Pro3 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vraag voor het vragenhalfuurtje ingediend bij de raadsvergadering van 12 december a.s.:

Geachte voorzitter,

Recent vernamen wij dat de gemeente het onderhoud van het groen heeft aanbesteed en dat dit niet aan WML is gegund. Pro 3 vraagt zich af wat de reden hiervoor is. Kunt u ons uitleggen hoe u tot deze gunning bent gekomen. Wij maken ons zorgen over de mensen die dit werk al jaren hebben gedaan via WML facilitair ( VeBeGo  / Baanbrekers)

. Is er voor hen vervangend werk? Wat kunnen wij hen vertellen als zij vragen naar hun toekomst verwachtingen. Wij hopen dat de gemeente niet alleen voor de korte termijn heeft gekozen, eenmalig een lagere prijs voor het onderhoud, maar ook rekening heeft gehouden met wat er gebeurt met deze werknemers.