Pro3 maakt zich sterk voor een fietsvriendelijke gemeente

 In onze omgeving wordt veel gefietst. Niet gek, gezien de aantrekkelijke natuurgebieden en het feit dat 84% van de Nederlanders minstens één fiets heeft. De fiets heeft in onze gemeente een belangrijke functie zowel in het woon-werk- en schoolverkeer als in de recreatieve sfeer.  Goede en veilige fietsvoorzieningen zijn daarom een ‘must’, zowel voor eigen inwoners als voor de toeristen. De gemeente heeft hier oog voor en sloot aan bij een regionaal fietsmeldpunt op internet, waar gevaarlijke situaties voor fietsers gemeld konden worden. De periode van aanmelding is voorbij, maar wel kan ieder een stem uitbrengen op de gemelde situaties om kenbaar te maken welke als eerste aangepakt moeten worden.

Fietspaden langs de Kloosterstraat en De Horst

Een situatie die wat Pro3 betreft aangepakt moet worden is het ontbrekend fietspad langs de Kloosterstraat vanaf bebouwde kom tot voorbij het kruispunt met de Loonse Molenstraat, aansluitend op het fietspad langs de bosrand, de Pelgrimsweg. Er is daar veel autoverkeer en dat verdraagt zich slecht met rustig en veilig fietsen.

Een ander punt van aandacht zijn de fietspaden langs De Horst tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel. De kwaliteit van de fietspaden is slecht en veel fietsers uit zuidelijke richting blijven links rijden, tegen het verkeer in, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Een tweezijdig fietspad aan de westzijde zou een hele vooruitgang zijn.  Zowel het ontbrekend fietspad langs de Kloosterstraat als de situatie van de fietspaden aan De Horst zijn situaties waarover u kunt stemmen op www.fietsmeldpunt.nl/loonopzand.

Snelfietsroute

Pro3 is er voorstander van dat er ruim baan komt voor fietsers en ondersteunt dan ook het plan voor een snelfietsroute Tilburg-Waalwijk, zoals dat door Fietsforum Tilburg is ontwikkeld. Een tweezijdig fietspad langs de Horst zou hier heel goed deel van uit kunnen maken.

Fietsparkeerplaatsen

In een fietsvriendelijke gemeente horen goede fietsparkeermogelijkheden. Bij Winkelcentrum De Hoofdpoort in Kaatsheuvel en bij de bushaltes aan De Horst ontbreken deze voorzieningen of zijn ze te beperkt. Ook in het bruisend Dorpshart horen goede fietsparkeerplaatsen. Pro3 gaat er z’n best voor doen!