Font Size

SCREEN

Cpanel

Overlegorgaan buitensport-verenigingen

Een meerderheid van de raad (de coalitiepartijen) steunde een motie van Pro3 om tot een overlegorgaan te komen voor de buitensportverenigingen.

Aanleiding voor deze motie is het stroeve karakter van het overleg tussen gemeente en de buitensportverenigingen over de afbouw van de exploitatie-subsidie buitensportverenigingen. Een goed overleg tussen gemeente en de verenigingen is belangrijk, maar ook het overleg tussen verenigingen over samenwerkingsmogelijkheden. Om dit overleg tot stand te brengen wordt het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om samen met de buitensportverenigingen tot een overlegorgaan te komen. Een onafhankelijk voorzitter moet dit overleg leiden.

De opdracht aan dit overlegorgaan wordt meegegeven om de maximale subsidie  voor de buitensportverenigingen (in 2014: € 188.520,56 aflopend tot in 2023: € 99.221,35) onder deze verenigingen te verdelen en hierover een voorstel te doen aan het College van B&W.

Hieronder de aangenomen motie, gesteund door GemeenteBelangen en Voor Loon.

 {pdf}http://www.pro3.nu/images/pdf/motie-Pro3-buitensport verenigingen31-10.pdf{/pdf}

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.