Font Size

SCREEN

Cpanel

Algemene Beschouwingen 2013

Donderdag 31 oktober is de eerste raadsvergadering over de gemeentebegroting voor volgend jaar en de jaren erna. Op deze eerste raadsvergadering geven alle partijen hun mening over de begroting zoals deze door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) wordt voorgesteld. In de Duinkoerier van 30 oktober worden de inwoners hierover geïnformeerd met een speciale begrotingskrant.

In de Algemene Beschouwingen geven de partijen aan wat ze belangrijk vinden voor de komende jaren en kijken zij terug naar het afgelopen jaar. Is het gegaan zoals zij zich dat voorgesteld hebben? Zijn ze hier tevreden over? Wat verwachten ze voor de komende jaren?

De partijen zullen aan de Algemene beschouwingen van dit jaar nog een bijzonder tintje willen geven omdat dit de laatste zijn van de raadsperiode 2010-2014. Op 19 maart a.s. zijn immers de gemeenteraadsverkiezingen en wordt een nieuwe raad gekozen. Daarna moet ook een nieuw College worden samengesteld. Het is afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen of de partijen die op dit moment in het College zitten (de coalitiepartijen: GemeenteBelangen, Pro3 en VoorLoon) hiervan weer deel uit zullen maken. 

De Algemene beschouwingen worden doorgaans in zijn geheel voorgelezen door de fractievoorzitter. Pro3 ziet er dit jaar vanaf om het hele verhaal voor te lezen. In plaats daarvan wordt via projectie een beeldende samenvatting getoond, zodat iedereen in de raadszaal deze tijdens de mondelinge toelichting kan volgen. Voor de raad van Loon op Zand is dit een primeur. De samenvatting wordt ook op papier uitgedeeld aan Raad, College en toehoorders.

De samenvatting van de Algemene Beschouwingen van Pro3 staat hieronder. 

{pdf}images/pdf/Algbeschouwingen2013small.pdf{/pdf}

De volledige tekst van de Algemene beschouwingen van Pro3 volgt hierna.

(De tekst is onderaan dit blok ook te downloaden als pdf-document)

 {pdf}images/pdf/Pro3-alg-beschouwingen-2013.pdf{/pdf}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.