Font Size

SCREEN

Cpanel

Moet Crossroads verhuizen?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven 

Crossroads KaatsheuvelIn het Brabants Dagblad van 12 oktober 2013 lezen we dat het lastig wordt om op langere termijn Crossroads op de huidige locatie te handhaven. Gaat de geschiedenis zich herhalen? Begin jaren vijftig toen het sprookjesbos in De Efteling werd gebouwd moest de scouting de rimboe daar verlaten. Hun blokhut, voor de oorlog, gebouwd door vrijwilligers met bouwmaterialen geschonken door de gezamenlijke Kaatsheuvelse aannemers, moest in het sprookjesbos worden ingepast. De blokhut moest gaan dienen als onderkomen voor Vrouw Holle. Ook destijds gebruikte men het argument dat de Blokhut op grond van De Efteling stond en dus hun eigendom. Het bestuur van De Efteling stond toen echter nog dicht bij de plaatselijke gemeenschap, zodat als alternatief een nieuwe blokhut werd gebouwd in de Kinkenpolder. Overigens toen De Efteling door expansiedrift ook de Kinkenpolder nodig had is die blokhut, onder verdachte omstandigheden, in vlammen opgegaan.

Toevallig of niet. Nu de gemeente De Efteling ruim baan geeft voor een forse uitbreiding, staat weer een door vrijwilligers gebouwd jeugdhonk op de tocht. Ook deze keer weet men te bedenken, dat als de opstal op gemeentegrond staat de gemeente eigenaar is en dus verantwoordelijk voor het gebouw. Ook nu weer wordt gemakshalve voorbijgegaan aan hoe het gebouw ooit tot stand is gekomen. 

Dat de verantwoordelijke wethouder twijfelt aan de haalbaarheid van het plan: om aan Stichting Crossroads de grond te verkopen en het gebouw door vrijwilligers laten opknappen. Is een wel erg rare kronkel. Die uitspraak strookt immers niet met het gemeentelijk beleid. Beleid dat, vanwege de terugtrekkende overheid, initiatieven van burgers juist stimuleert. Daar wordt zelfs al een bedrag voor opgenomen in de begroting. 

De suggestie om de jeugd en jongerenactiviteiten voortaan te laten plaatsvinden in de Gildenbond of in het nog te bouwen gemeenschapshuis, getuigd niet van veel realiteitszin. Immers jeugd die bezig is om zich zelf te ontdekken en hun plaats in de samenleving gaat veroveren, laat zich niet weerhouden door regeltjes van de gevestigde orde.

Als de gemeente het ernst is met de uitbreidingsmogelijkheden van De Efteling, zeg dan gewoon wat die plannen zijn en laat tegelijk zien dat de toekomst van jeugd en jongeren je aan het hart gaat. Verkoop de grond met opstal aan De Efteling en maak het Crossroads mogelijk om elders op een betere locatie een nieuw onderkomen te bouwen. 

Maar deze keer dan wel, ook de ondergrond als hun eigendom overdragen aan het jongerencentrum.

Cees van de Ven 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.