Font Size

SCREEN

Cpanel

De Wetering weer als dorpshuis?

Op de inspraakavond over de afbouw van subsidies is de positie van de Wetering door verschillende Loonse insprekers nadrukkelijk naar voren gebracht. Zo betoogde Peter Essers namens "Sophia's Vereeniging" dat hij zich ernstig zorgde maakt over de aantrekkelijkheid van de Wetering, sociaal-cultureel centrum in het kerkdorp Loon op Zand. Belangrijke klanten verdwijnen of dreigen te verdwijnen uit de Wetering waardoor onvermijdelijk de huurprijzen omhoog zullen gaan en weer klanten zal doen verdwijnen. Het mag geen spiraal naar beneden worden, zo was de kern van zijn bijdrage.

Ook de inspreekster namens jeugdvakantiewerk, Linda Coolegem, wees erop dat de Wetering voor de activiteiten van jeugdvakantiewerk wel erg duur wordt.

Reeds eerder vertrok de peuterspeelzaal naar een andere locatie in het dorp. De Heemkundekring is inmiddels naar de Kuip verkast. Nu dreigt ook nog eens de bibliotheek uit de Wetering te vertrekken om elders misschien goedkoper onderdak te vinden. De huidige ruimte die de bibliotheek huurt is te groot. Ze zal af moeten slanken, zo is de verwachting. Tegelijkertijd kan dit natuurlijk ook gecombineerd worden met een andere, meer toegankelijke plek in de Wetering. Meer toegankelijk, dat wil zeggen een plek die met andere functies gedeeld kan worden. Gezamenlijk gebruik van ruimtes verhoogt de toegankelijkheid en vergroot de mogelijkheden om langer open te zijn. Intern verbouwwerk tot een mooie toegankelijke bibliotheek in een ruimte die gedeeld wordt met de barruimte en de ontvangsthal.

Deze ideeën borrelden op bij het napraten na afloop van de inspraakavond over de afbouw van de welzijn- en sportsubsidies. Een groep inwoners uit het kerkdorp Loon op Zand uitten hun gevoel van onvrede hierover. Tegelijkertijd echter kwam ook veel energie los en vastberadenheid om de Wetering weer terug te brengen naar het dorp. Een geluid wat de laatste maanden steeds sterker rondzingt in het dorp. Inwoners hebben daar een rol van betekenis in en willen dat ook waarmaken. Welke weg bewandeld moet worden is nog niet duidelijk. 

Op grond van het bovenstaande heeft Pro3 nadrukkelijk aan het College van B&W gevraagd om dit onderwerp ook mee te nemen in de intensieve besprekingen die zij voeren over de rol van het SMC in de toekomst. Bij het SMC-bestuur zou de boodschap neergelegd kunnen worden dat de wens daar ligt om het sociaal-culturele deel van de Wetering door de Loonse gemeenschap zelf te laten invullen (qua beheer en programmering). De wethouder heeft in de commissievergadering op 7 oktober aangegeven dat het vrijwilligersmodel ook in de Wetering zeker zijn ingang zal kunnen vinden. In zijn reactie kwam ook naar voren dat dit aangezet gaat worden als het gemeenschapshuis in Kaatsheuvel "rond" is. 

Dit laatste moeten we natuurlijk niet willen. Er is genoeg dadendrang, creativiteit en bereidheid om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Het is de tijd van de "doe-democratie" en de tijd om meer verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen. Pro3 vindt dat nu kansen gepakt kunnen worden.

De Wetering moet weer een echt dorpshuis worden, vindt Pro3, met daarin een bibliotheekvoorziening en andere voorzieningen die aan iedereen in het dorp Loon op Zand het warme huiskamergevoel terug kunnen geven. Er zijn veel bereidwillige inwoners die met hun vrijwillige inzet deze overgang kunnen waarmaken.

Het moet gewoon weer vol en gezellig worden, niet een keer, maar vele malen vaker als tot nu toe het geval is.

Loonstars afsluitfeest 2013

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.